You are currently viewing MÂNĂSTIREA STELEA

MÂNĂSTIREA STELEA

   Broșura prezintă, în 30 de pagini, complexul monahal de la Mânăstirea Stelea, din punct de vedere istoric, artistic, spiritual, cultural și misionar, deoarece acesta este un important semn al reconcilierii românești, dar și un expresiv monument eclezial muntean.
   Ctitorită de către Voievodul moldovean Vasile Lupu, în anul 1645, ca semn al împăcării cu Voievodul muntean Matei Basarab, Mânăstirea Stelea este o oază de spiritualitate autentic ortodoxă, aflată între zidurile istoricei reședințe a voievozilor și mitropoliților munteni.
   Mânăstirea este cunoscută, în istoria noastră, pentru că aici a funcționat cunoscuta Scholae graeca et latina, prima instituție de învățământ superior de la noi. Tot în chiliile mânăstirii, a funcționat și o şcoală grecească, în care au învăţat personalități importante pentru cultura românească, precum: Grigore Alexandrescu, Ion H. Rădulescu sau Vasile Cârlova.
   Această broșură apare după ce a fost restaurat, reabilitat, extins și înfrumusețat întreg complexul monahal, timp de mai bine de un deceniu și jumătate, la inițiativa și prin grija Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, astfel că Mânăstirea Stelea a fost sfințită la 10 septembrie 2017, în prezența unor personalități ale vieții noastre publice și culturale, locale și naționale.
   Condițiile tipografice de excepție, calitatea deosebită a fotografiilor, dar și acuratețea textului impun Broșura Mânăstirea Stelea ca un mijloc de popularizare a complexului monahal deosebit de util, mai ales turiștilor și celor interesați a cunoaște mai mult din trecutul nostru istoric.

 

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI