You are currently viewing Mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. NIFON, cu ocazia Olimpiadei Naţionale de Religie pentru liceele şi seminariile teologice Târgovişte

Mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. NIFON, cu ocazia Olimpiadei Naţionale de Religie pentru liceele şi seminariile teologice Târgovişte

 

 

 

15-18 aprilie 2015

 

HRISTOS A ÎNVIAT!

   Cu părintească grijă şi deplină bucurie, doresc să transmit salutul şi încurajarea noastră, tuturor participanţilor, ca de altfel şi celor angajaţi în desfăşurarea acestui important eveniment teologic şi educaţional ce anul acesta se desfăşoară aici, în istorica Cetate de Scaun a Ţării Româneşti.
   Educaţia promovează lumina cunoaşterii, formează caractere şi fundamentează certitudini, dăruindu-ne comuniunea cu tezaurul de valori al generaţiilor de dinainte, al strămoşilor noştri. Din perspectivă creştină, promovarea idealului şi interesului naţional prin educaţie este o preocupare de mare şi aleasă preţuire. În istoria sa bimilenară, Biserica Ortodoxă Română a stimulat permanent educaţia, crearea de valori culturale şi morale, precum şi numeroase opere de artă în domeniul picturii, arhitecturii şi muzicii. Alãturi de Bisericã, Şcoala este o instituţie fundamentalã a societãţii noastre, care cultivã acele valori nepieritoare, care dau stabilitate şi siguranţã fiinţei umane. Aceste valori ancoreazã vieţile noastre în veşnicie, dar ne dãruiesc şi puterea de a discerne, aprecia şi alege calea binelui, dreptăţii şi frumosului.
   Fideli preceptelor evanghelice, nu trebuie să uităm niciodată că pentru a fi buni următori ai lui Hristos, trebuie să fim interesaţi în activitatea nostră educaţională de calitatea, onestitatea şi responsabilitatea faţă de încrederea pe care Biserica, familia şi societatea o investesc în noi, dar şi marile aşteptări pe care toate aceste instituţii le au de la noi. Promovând mereu frumuseţea şi bogăţia spiritualităţii noastre ortodoxe, să ţinem seama de faptul că studiul trebuie împletit întotdeauna cu rugăciunea, şi, pentru aceasta, cunoştinţele dobândite la ore trebuie îmbogăţite cu adâncimea rugăciunii liturgice, căci Biserica şi Şcoala sculptează împreună frumuseţea asemănării cu Dumnezeu în noi. Harnici împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu, profesori şi elevi, prin angajamentul nostru şcolar şi teologic descoperim un alt mod de a-L slăvi pe Dumnezeu şi a sluji aproapele şi societatea contemporană.
   Considerând cultura ca mijloc propice de răspândire a Evangheliei, iar ştiinţa onestă şi adevărată, ca fiind de la Dumnezeu, pentru binele omului, Biserica a îndemnat dintotdeauna la colaborarea dintre teologie, educaţie, ştiinţă şi cultură.
   Îndrumatǎ de dumnezeiescul ei Învǎţǎtor, misiunea Bisericii noastre are în vedere reafirmarea valorilor fundamentale ale credinţei creştine, acum când tenebrele secularizǎrii, prin crize economice şi morale, ameninţǎ bogǎţia vieţii noastre spirituale, promovând relativismul şi indiferenţa faţă de dumnezeiescul tezaur al Evangheliei. Valorile credinţei noastre sunt fundamentate pe certitudinea Revelaţiei dumnezeieşti, pe piatra cea tare şi neclintitǎ care este Iisus Hristos: « Calea, Adevǎrul şi Viaţa » (Ioan 14, 6). De aceea, mesajul Evangheliei, este mereu nou şi actual, pentru cǎ el izvorǎşte din atotînţelepciunea divinǎ.
   În spiritul acestei realităţi, aici, la Târgovişte, ne-am străduit să dăm o mărturie a strânsei colaborări dintre teologie şi cultură, prin retipărirea, în ediţii jubiliare a Liturghierului (1508-2008), Octoihului(1510-2010) şi Tetraevangheliarului lui Macarie (1512-2012), alături, an de an, de alte numeroase evocări ale unor personalităţi istorice sau evenimente grăitoare ale istoriei noastre bisericeşti şi naţionale.
   Ceea ce învăţaţi în liceele sau seminariile teologice trebuie să aplicaţi în viaţa de zi cu zi, susţinând misiunea şi pastoraţia Bisericii noatre şi devenind exemple demne de urmat pentru cei din jur, ca lumea văzând faptele voastre să slăvească pe Dumnezeu.
Împãrtãşindu-vã întreaga noastră apreciere, susţinere şi încurajare, vă transmit arhiereşti binecuvântãri, rugând pe Dumnezeu, Părintele Luminilor “de la care vine toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit”, să vă dăruiască sănătate, pace, bucurie şi progres pe calea cunoaşterii, creaţiei şi înţelepciunii, cât şi succes deplin la această Olimpiadă!

 

† NIFON

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT