You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON, CU OCAZIA DESCHIDERII NOULUI AN ȘCOLAR 2018-2019

MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON, CU OCAZIA DESCHIDERII NOULUI AN ȘCOLAR 2018-2019

Dragi elevi și profesori,

Iubiți părinți,

 

   Încrezători în Tatăl ceresc, Cel de la care vine tot binele, cu bucurie și speranță reînnoită, deschidem acest an școlar care inaugurează un timp de aprofundare a valorilor universale, creștine și românești, atât de necesare dezvoltării spirituale a copiilor noștri.

   Biserica Ortodoxă consideră că educația, știința, cunoașterea și înțelepciunea sunt absolut necesare existenței și mântuirii omului, căci noi credem că Dumnezeu este Atotînțelept, Atotștiutor și Atotcunoscător, fiind izvorul adevărat al cunoașterii. Alături de Biserică și cultură, educația reprezintă unul din fundamentele importante ale lumii noastre, care oferă sens căutărilor existențiale umane, precum și posibilitatea de înțelegere și de trăire autentică a vieții.

   Cu grijă, interes și delicatețe, cu toții trebuie să ne aplecăm asupra nevoilor variate ale copiilor noștri și să le oferim ajutor în înțelegerea și aprofundarea educațională. De asemenea, în centrul educației trebuie să așezăm iubirea față de fiii și fiicele noastre, căci ei reprezintă prioritatea absolută a societății. Înaintea profitului economic, al ideologiilor și al principiilor materialiste, trebuie să punem omul, cu fragilitatea, nevoile, lipsurile, drepturile sale dumnezeiești și, mai ales, aspirațiile sale. Pentru aceasta, solidaritatea umană este esențială, iar Biserica încurajează și invită la filantropie, iubire și colaborare, ca principii fundamentale ale civilizației creștine.

   În acest sens, Arhiepiscopia Târgoviștei a desfășurat numeroase proiecte de reducere a sărăciei și limitare a lipsurilor unor elevi defavorizați, de remediere a abandonului școlar, de creștere a nivelului de receptare a cunoștințelor, precum și de sprijinire a elevilor cu părinți aflați departe, în afara granițelor țării.

   Dorindu-vă un nou an școlar rodnic și plin de satisfacții spirituale, vă urez tuturor, profesori, elevi și părinți, sănătate, pace și bucurie, împărtășindu-vă arhierești binecuvântări!

 

† N I F O N

 

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT