You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON CU OCAZIA EDIŢIEI A XVI-A A SALONULUI EDITORIAL “ION HELIADE RĂDULESCU”

MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON CU OCAZIA EDIŢIEI A XVI-A A SALONULUI EDITORIAL “ION HELIADE RĂDULESCU”

   Organizarea Salonului Editorial “Ion Heliade Rădulescu”, de către Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa, este pentru Târgoviște-primul centru tipografic de pe teritoriul românesc- un eveniment spiritual şi cultural major, fiindcă celebrează cultura cărții și se constituie într-un omagiu elocvent adus fructuoasei activități tipografice desfășurate aici de-a lungul secolelor.

   Cultura, în general, și cartea, în special, sunt semne de rodnică civilizație care arată gradul de dezvoltare al unei comunități și modalitatea în care s-a cristalizat creativitatea umană sub influența harului dumnezeiesc.
   Reper local fundamental pentru cultura cărții, Biblioteca Judeţeană “Ion Heliade Rădulescu” se manifestă, cu rodnicie și dinamism, ca promotoare a valorilor culturii și civilizației noastre românești, contribuind la buna dezvoltare a comunității noastre. De altfel, remarcăm o fructuoasă colaborare cu Arhiepiscopia Târgoviștei, pentru readucerea în atenția contemporanilor noștri a unor personalități, instituții și evenimente marcante pentru istoria noastră națională și pentru nevoile spirituale ale timpului nostru.
   Salonul editorial este o mărturie a importanței pe care o acordăm spiritualității și culturii, a rolului pe care cartea, cu toată dezvoltarea tehnologică revoluționară de astăzi, îl are în viața noastră personală și comunitară, ca mijloc al promovării valorilor creștine și românești și modalitate de conservare și aprofundare a identității noastre naționale.
   Orașul nostru este cunoscut în istorie pentru faptul că a fost istorica capitală munteană și primul centru tipografic românesc, aici fiind editat primul Liturghier ortodox din lume (1508, Ieromonahul Macarie), primul volum de înțelepciune politică creștină (Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie) sau cel mai important cod de legi de la noi (Pravila cea Mare, 1652). De asemenea, aici a funcționat prima instituție de învățământ superior din Muntenia -Schola graeca et latina, în secolul al XVII-lea.
   Avem obligația față de strădaniile înaintașilor noștri și datoria față de urmașii noștri de a continua această glorioasă activitate culturală pentru a ne aduce contribuția la ctitorirea civilizației românești prin aprofundarea cât mai bună a valorilor noastre specifice, ca dar făcut spiritualității universale și nevoilor speciale ale sufletului omenesc.
   Apreciind activitatea dumneavoastră, vă împărtășesc binecuvântarea Bunului Dumnezeu, alături de urări de sănătate, pace, bucurie şi rodnice realizări!

            Cu binecuvântări,

 

† NIFON,

 

Arhiepiscop şi Mitropolit