Mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit NIFON, cu ocazia evaluării activităţii CJSU şi a activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” din jud. Dâmboviţa pe anul 2015

Evaluarea activităţii C.S.J.U. şi a I.S.U. pe anul 2015 reprezintă un prilej de apreciere a activităţii intense, necesare şi fructuoase pe care Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a depus-o în serviciul comunităţii noastre locale în anul care s-a încheiat.
   Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă este una din instituţiile care, lungul timpului, a slujit, cu credincioşie, onoare şi devotament, naţiunea şi ţara noastră. Ostenitorii instituţiei dumenavoastră au fost mereu aproape de populaţia civilă, în timp de pace sau de conflict, remarcându-se, mai ales, prin protejarea fiilor patriei noastre de groaza incendiilor, ori a calamităţilor de tot felul.
   Pentru că aduce speranţă, încredere şi stabilitate, promovând pacea, armonia şi buna înţelegere, atât Biserica, cât şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, sunt considerate instituţii importante ale ţării noastre, care împărtăşesc valorile fundamentale ale poporului român.
   Relaţiile dintre Arhiepiscopia Târgoviştei şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” din jud. Dâmboviţa sunt dintre cele mai bune, fundamentându-se pe colaborare şi respect reciproc, ambele insituţii având conştiinţa că sprijină dezvoltarea comunităţii noastre locale, contribuind la aprofundarea demnităţii româneşti, la promovarea valorilor naţionale autentice şi la propăşirea neamului nostru. Dintre evenimentele exemplare ale acestei colaborări amintim numai de sărbătorirea Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţări Româneşti, care, an de an, se desfăşoară în cele mai bune condiţii şi datorită generoasei implicări a I.S.U.
   Apreciind întreaga activitate pe care o dăruiţi în slujba ţării şi a neamului nostru, vă împărtăşesc binecuvântarea mea, urându-vă multă sănătate, pace, prosperitate şi bucurie!

 

La mulţi ani!