You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON, CU OCAZIA FESTIVITĂȚII DE DESCHIDERE A OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – Sala „Independența” din Târgoviște – 18 aprilie 2022 –

MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON, CU OCAZIA FESTIVITĂȚII DE DESCHIDERE A OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – Sala „Independența” din Târgoviște – 18 aprilie 2022 –

Cu deosebită bucurie, vă transmit salutul, binecuvântarea și aprecierea mea cu prilejul acestui important eveniment educațional desfășurat la Târgoviște, în prima Cetate a tiparului românesc și adevărată capitală culturală munteană.

Participarea la olimpiadă este un moment de celebrare a valorii educației, a științei și a spiritualității, un timp de concurență pe calea păcii și solidarității, precum și un timp al colaborării și conștientizării necesității de a promova unitatea și de a aprofunda tot ceea ce este bun și frumos în umanitate.

Limba română este patria noastră comună, este darul pe care Dumnezeu ni l-a oferit pentru a ne bucura de creația minunată a unor oameni cu adevărat aleși să promoveze ceea ce este esențial la neamul nostru, precum: Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Anton Pann, Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Gala Galaction, Nichita Stănescu, Marin Sorescu ori Sandu Tudor și mulți alții.

Curgând lin printre meandrele istoriei, limba română și-a găsit calea sa firească fiind ghidată de pilda și osârdia nemuritoare a Diaconului Coresi, a Voievodului Matei Basarab, a Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul ori a voievodului Șerban Cantacuzino, care prin Biblia de la București (1688) a dat amprenta maturității limbii noastre.

Să nu uitați niciodată că Biserica a fost cea în care s-a născut Școala, susținând activitatea acesteia și promovând alături de lumina credinței și pe cea a științei, a educației și a culturii, ca venind toate de la Cel ce este Lumina lumii!

Să-L căutați pe Dumnezeu și implicit rostul vieții voastre prin cunoaștere, căutând și minunându-vă de tot ceea ce El, în marea Sa înțelepciune a creat!

Invoc asupra voastră, a tuturor participanților și ostenitorilor la buna desfășurare a olimpiadei, profesori și elevi, binecuvântarea Atotmilostivului Dumnezeu, Cel care este Izvorul înțelepciunii, al cunoașterii și al științei!

† N I F O N,

Arhiepiscop și Mitropolit