You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON CU OCAZIA MANIFESTĂRILOR LEGATE DE ZIUA CULTURII NAŢIONALE -15 ianuarie 2020

MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON CU OCAZIA MANIFESTĂRILOR LEGATE DE ZIUA CULTURII NAŢIONALE -15 ianuarie 2020

   Sărbătorirea Zilei Culturii Naţionale este, de fiecare, dată un prilej de a reafirma rolul important pe care cultura îl are în dezvoltarea societății noastre, pentru aprofundarea valorilor care au ctitorit națiunea română, dar și pentru prezentul și viitorul nostru.
   Cu acest prilej, ne aducem aminte de personalități, evenimente și instituții cu un important rol cultural, dintre care Biserica Ortodoxă Română reprezintă una din acelea care au inițiat, protejat și au contribuit, într-o copleșitoare măsură, la aprofundarea culturii noastre românești, care, astfel, are și solide fundamente creștine.
   Celebrarea Zilei Culturii Naționale pe 15 ianuarie, moment ce aniversează ziua de naștere a poetului, publicistului şi scriitorului Mihai Eminescu – important simbol al culturii și civilizației noastre, reprezintă un omagiu adus acestuia, dar și faptul că, prin întreaga sa activitate, el a reușit să sintetizeze, în mod autentic și integral, esența spiritualității românești, constituindu-se în paradigmă completă a expresiei noastre culturale naționale.
   Niciodată nu trebuie să uităm că din întreaga operă a lui Mihai Eminescu transpare credința strămoșească și valorile Evangheliei lui Hristos ce se constituie în coloană fundamentală a civilizației românești. Astfel, atunci când vorbim despre cultură și despre Eminescu, vorbim despre românitate și despre credință, despre nevoia de aprofundare a acestor valori în viața noastră, singurele care dau autenticitate, profunzime și trăinicie existenței umane.
   Sărbătoarea culturii naționale trebuie să ne impulsioneze să valorizăm cultura și să o utilizăm pentru propria devenire în toate zilele vieții noastre, pe parcursul fiecărui an, nu doar în această zi. De aceea, avem datoria de a le vorbi tinerelor generații despre frumusețea, profunzimea și măreția culturii și a spiritualității noastre, despre marile personalități care au creat istorie și pe a căror strădanie se sprijină prezentul și viitorul nostru. Cultura și aprofundarea acesteia reprezintă o necesitate de viață, atât personală, cât și comunitară, dar și un mijloc de a înțelege mai bine, corect și integral existența noastră, cu ajutorul tuturor acelora care au dorit să tezaurizeze, pentru a ne-o împărtăși, experiența lor, prin intermediul culturii.
   Să nu uităm niciodată că atunci când vorbim despre credință trebuie să ne referim în mod special la carte și la rodnica ei utilizare, în pofida valorizării excesive, uneori, a rețelelor de socializare și a mediului on line, deoarece acestea pot duce la superficialitate și la limitarea rodniciei creatoare, în promovarea culturii autentice.
   Puternica amprentă eclezială a culturii noastre vechi constituie un îndemn pentru noi de a contribui la dezvoltarea culturii naționale și la aprofundarea valorilor Evangheliei lui Hristos în ambientul lumii noastre, pentru mai binele nostru și al comunității în care trăim. Suntem responsabili, atât pentru calitatea spirituală a vieții noastre și a contemporanilor noștri, cât, mai ales, pentru armonia și rodnicia vieții culturale a tinerei generații, ceea ce ne obligă la acțiuni curajoase de a promova valorile culturii românești prin tot ceea ce facem.
   Asupra tuturor celor care creează și promovează actul cultural, invoc binecuvântarea Atotmilostivului Dumnezeu, rugându-L să le dăruiască sănătate, pace, și succes în progresul cultural și spiritual!

 

† NIFON,
ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT