You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON, CU OCAZIA „MARȘULUI PENTRU VIAȚĂ”

MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON, CU OCAZIA „MARȘULUI PENTRU VIAȚĂ”

26 martie 2016

 

   Învățătoare și călăuzitoare a vieții omului, Biserica noastră strămoșească sprijină și promovează viața umană, sacralitatea și demnitatea ei, ca cele mai prețioase daruri oferite nouă de către Creator.
   Astăzi, în prima zi după sărbătoarea Bunei Vestiri, când Sfântul Arhanghel Gavriil a adus Sfintei Fecioare Maria vestea cea bună a Întrupării Mântuitorului lumii, în peste 130 de orașe din România și Republica Moldova se sărbătorește Marșul pentru Viață, pentru femeie, pentru familie.
   Acest marș are în centrul său dorința de afirmare a centralității persoanei umane, bunul cel mai de preț și creație după chipul lui Dumnezeu. În acest sens, a milita pentru dreptul la viață al ființelor umane încă nenăscute, aflate în pântecele mamelor lor, reprezintă o datorie morală, o necesitate socială și o urgență patriotică.
   A da naștere unui copil reprezintă un act profund uman și nobil, în care omul colaborează cu Dumnezeu la apariția unei noi vieți în lumea noastră atât de minunat alcătuită și plină de sens. Din acest motiv, dar nu numai, femeia exprimă poate cel mai fidel imaginea plină de milostivire a lui Dumnezeu, prin grija ei maternă, expresie a dăruirii, a generozității și a spiritului de sacrificiu.
   Din nefericire, în societatea noastră există încă multe situații în care rolul femeii nu este apreciat la justa lui valoare, ci, dimpotrivă, numeroase femei sunt discriminate, excluse sau supuse violențelor de tot felul și, de asemenea, numeroși copii sunt abandonați, instituționalizați, trăiesc în sărăcie sau sunt neglijați de părinți lor, plecați din motive economice în afara țării.
   Este responsabilitatea noastră, a tuturor, ca astfel de situații să fie, pe cât este cu putință, depășite, iar, aici, Biserica noastră Ortodoxă își manifestă disponibilitatea și sprijinul, așa cum o arată numeroase proiecte și acțiuni desfășurate în acest sens, în întreaga Patriarhie Română, împreună cu Școala, cu organizații de tineret sau studențești, cu autoritățile locale sau alte instituții competente în acest sens.
   Familia reprezintă fundamentul societății noastre, fără de care întreaga paradigmă a lumii noastre se prăbușește, iar copiii sunt bunul nostru cel mai important, bogăția noastră cea mai de preț și viitorul nostru.
   Alături fiind de toți cei ce astăzi, întru slava lui Dumnezeu, manifestați pentru demnitatea vieții umane, vă împărtășesc aprecierea și binecuvântarea mea.

 

† NIFON

 

Arhiepiscop și Mitropolit