MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON, CU OCAZIA TRECERII LA CELE VEŞNICE A PC. PR. MARIAN BUCUR, FOST SLUJITOR AL PAROHIEI RAGU, COMUNA ULIEȘTI, PROTOIERIA GĂEȘTI

 

 

   24 IUNIE 2017
   Preacucernici Părinți,
   Îndurerată familie,
   Întristaţi fraţi şi surori întru Domnul,

      Cu mâhnire, am aflat de trecerea la cele veşnice, după o scurtă și dureroasă suferință, a tânărului Părinte Marian BUCUR, fost slujitor al Parohiei Ragu, Comuna Uliești, Protoieria Găești, care a slujit Biserica noastră străbună.
      Preot tânăr și entuziast, Pr. Marian BUCUR a slujit Parohia Ragu timp de aproape un deceniu, remarcându-se printr-o deosebită râvnă în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și păstorirea comunității parohiale ce i-a fost încredințată, remarcându-se prin bunăvoință, generozitate, blândețe și o mare bunătate.
      Tată și soț exemplar, și-a iubit foarte mult soția și cei doi copii ai săi: fiul, ce tocmai se pregătește în toamnă să intre la clasa pregătitoare, și fiica, ce tocmai a terminat clasa a doua.
      Cu deosebită energie și responsabilitate, cu iubire și demnitate, a depus toate eforturile pentru ca familiei sale să nu-i lipsească nimic, neeconomisind, nici timp, nici sănătate pentru această cauză nobilă.
      Învierea Mântuitorului Hristos din morți, piatra cea tare a credinței noastre, este speranţa cea tare pe care şi-a fundamentat Părintele Marian BUCUR existența, nădejdea şi misiunea sa duhovnicească. De asemenea, ea este şi certitudinea noastră, a fiecăruia, că, deși toți vom muri, toți vom învia la viaţa cea veşnică, fapt ce ne însufleţeşte necontenit la fapte bune.
      Apreciind rodnica, bogata și jertfelnica sa străduință întru slujirea Domnului nostru Iisus Hristos a Părintelui Marian BUCUR, a comunităţii parohiale din Parohia Ragu și a familiei sale, manifestându-mi întreaga mea compasiune față de familia BUCUR, mult încercată și îndurerată, rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, să reverse balsamul mângâierii Sale mult milostive, în special în suferința soției și a celor doi copii ai săi, a celor ce l-au cunoscut și apreciat, iar sufletul său bun să-l aşeze în lăcaşul celor drepţi, întru bucuria plină de iubire a Bunului Dumnezeu!

      Veșnică să-i fie pomenirea!

 

+ NIFON
ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT