You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON, CU OCAZIA TRECERII LA CELE VEŞNICE A PC. VALERIU BADEA, PAROH AL PAROHIEI VALEA MARE, PROTOIERIA GĂEȘTI

MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON, CU OCAZIA TRECERII LA CELE VEŞNICE A PC. VALERIU BADEA, PAROH AL PAROHIEI VALEA MARE, PROTOIERIA GĂEȘTI

 

 

Preacucernici Părinți,
Îndurerată familie,
Întristaţi fraţi şi surori întru Domnul,

 

   Cu mâhnire, am aflat de trecerea la cele veşnice, după dureroasă suferinţă, a Părintelui Valeriu BADEA, paroh al Parohiei Valea Mare, vrednic slujitor întru via Domnului, preot distins și respectat, care s-a remarcat printr-o rodnică slujire a Bisericii noastre străbune și a neamului românesc.
   Slujitor responsabil și preocupat de a oferi demnitate slujirii preoțești, a avut în vedere în lucrarea sa pastorală, pe lângă slujirea Tainelor lui Dumnezeu, dreapta propovăduire a Cuvântului Adevărului, îndrumarea poporului lui Dumnezeu încredințat lui și oferirea unei autentice pilde de viață spirituală.
   S-a remarcat prin ctitorirea bisericii din Valea Mare și, recent, de clădirea unui centru multifuncțional parohial, dotat cu trapeză, capelă, birou parohial și bibliotecă, încă neinaugurat.
   Vorba sa înțeleaptă și blândă, sfaturile sale fundamentate pe valorile evanghelice și exemplul său de dăruire și jertfelnicie vor rămâne mereu în sufletele preoților și credincioșilor care l-au cunoscut.
   Neașteptata și greaua suferință trupească l-au întărit pe piatra cea tare a nădejdii, dăruindu-i răbdarea de a birui încercările finalului vieții sale, dar și oferindu-i certitudinea că nicio suferință nu este fără sens, ci ea devine scară de lumină și iubire către Împărăția cea cerească.
   Învierea Mântuitorului Hristos din morți, fundamentul credinței noastre, este piatra cea tare pe care și-a înrădăcinat Părintele Valeriu credința și speranța sa, este și miezul propovăduirii sale, prin cuvânt și faptă, precum și certitudinea noastră, a fiecăruia, că ,deși toți vom muri, toți suntem destinați învierii la viața veșnică.
   Apreciind rodnica și jertfelnica sa străduință întru slujirea Domnului nostru Iisus Hristos, a comunităţii parohiale din Comuna Valea Mare și a familiei sale, rugăm pe Hristos – Domnul, Arhiereul cel veşnic, să reverse mângâiere în suferinţa familiei, în special a celor doi fii ai săi, a celor ce l-au cunoscut și apreciat, iar sufletul său să-l aşeze în lăcaşul celor drepţi, întru aşteptarea învierii!
   Veșnică să-i fie pomenirea !

+ NIFON,

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT