You are currently viewing Mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit NIFON, cu ocazia trecerii la cele veşnice a preotului Ion Mateescu de la Parohia Ghinești, Protoieria Titu

Mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit NIFON, cu ocazia trecerii la cele veşnice a preotului Ion Mateescu de la Parohia Ghinești, Protoieria Titu

Îndurerată familie,
   Preacucernici părinţi fraţi,
   Întristaţi fraţi şi surori întru Domnul,

 

Am aflat, cu mâhnire, despre trecerea la cele veșnice a Părintelui Ion MATEESCU, distins și osârduitor preot, care a slujit vreme îndelungată Biserica noastră strămoșească ca paroh al Parohiei Ghinești, Protoieria Titu.
   Timp de 42 de ani a slujit Biserica străbună și neamul românesc, cu deosebit sacrificiu și osârdie, preocupându-se de mai binele sufletesc al credincioşilor săi, călăuzindu-i pe drumul mântuirii, slujind tainele lui Dumnezeu şi învăţându-i cuvintele vieţii veşnice.
   Bun duhovnic, sfătuitor înțelept, bun și căutat părinte și slujitor al lui Dumnezeu, exemplu de soț și de tată, Părintele Ion MATEESCU rămâne o pildă de slujire și dăruire pentru Biserica noastră, comunitatea locală pe care a slujit-o și familia sa
   Prețuind în mod deosebit rodnica sa lucrare pastoral-misionară și de pe pe tărâm duhovnicesc şi familial, precum şi activitate sa gospodărească, înălțăm stăruitoare rugăciune către Hristos Domnul Cel Înviat din morţi să odihnească sufletul său în lumina cea neînserată a Împărăţiei Cerurilor, unde drepţii ca luminătorii strălucesc, să mângâie pe familia sa și pe credincioșii parohiei, pe care cu atâta devotament, a slujit-o, precum şi pe toţi cei care l-au cunoscut şi preţuit.

 

Fie ca Bunul Dumnezeu să-l aşeze în lumina şi iubirea Sa!

 

Veşnică să-i fie pomenirea!