You are currently viewing Mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit NIFON, cu ocazia Zilei Forţelor Terestre

Mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit NIFON, cu ocazia Zilei Forţelor Terestre

23 aprilie 2015

   Ziua Forţelor Terestre pe care o sărbătorim, de fiecare dată, la 23 aprilie, cu ocazia sărbătorii Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, reprezintă un nou prilej de a cinsti armata română, ca una din instituţiile fundamentale ale societăţii noastre, alături de Biserica noastră strămoşească.
   Originea istorică a acestei sărbători se întemeiază pe faptul că la 23 aprilie, la porunca voievodului țării, spătarii şi căpitanii de oşti adunau oastea cea mică, formată din lefegii şi militarii cu simbrie. Apoi, în timpul ultimei mari conflagraţii mondiale, icoana Sfântului Gheorghe, ucigând balaurul, ca simbol al răului, a fost imprimată pe blindajul turelelor tancurilor, servind ca semn de identificare al trupelor aliate, în lupta antinazistă, dar a fost zugrăvită şi pe apărătorile pieselor de artilerie, imediat după ce o unitate intra prima dată în luptă.
   Nu întîmplător, Forţele Terestre ale Armatei Române îl au ca ocrotitor pe Sf. M. M. Gheorghe, căci el a fost unul din vrednicii şi victorioşii comandanţi militari ai primelor secole creştine, care a mărturisit cu propria sa viaţă dreaptă credinţă în Hristos, iar exemplul său a fost urmat de nenumăraţi fii ai patriei noastre, de-a lungul timpului, care pe câmpul de luptă, în lagăre sau închisori, cu demnitate, au cinstit credinţa creştină şi gloria neamului lor, jertfindu-şi viaţa pentru un viitor mai bun, mai drept şi prosper.
   De aceea, noi astăzi rememorăm jertfa tuturor acestor eroi ai neamului nostru, care ne-au transmis valorile Bisericii şi neamului nostru şi faţă de care avem datoria să le păstrăm cu fidelitate şi să le transmitem, la rândul nostru, urmaşilor noştri.
   Cu ajutorul credinţei şi armatei, înaintăm în în timp şi păstrăm intacte fruntariile ţării şi valorile ei, oferind istoriei mântuirii acele daruri cu care Creatorul ne-a hărăzit, aprofundând spiritualitatea şi cultura românească şi ortodoxă.
Împărtăşindu-vă întreaga mea apreciere şi binecuvântare, vă adresez, acum, în perioada pascală, salutul biruitor creştin,

 

HRISTOS A ÎNVIAT!

 

† NIFON

 

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT