You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON CU OCAZIA ZILEI UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON CU OCAZIA ZILEI UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

 

   An de an, în ziua de 24 ianuarie, toți românii sărbătorim, cu bucurie, încredere și speranță, Ziua Unirii Principatelor Române, eveniment important al istoriei noastre naționale care a marcat începutul făuririi României Mari. Acum 158 de ani, cele două adunări elective, cea din Muntenia și cea din Moldova, au ales ca domnitor, fiecare în parte, pe Alexandru Ioan Cuza, fundamentând unirea celor două Principate Române.
   În cadrul acestei opere de ctitorire a unității naționale românești, Biserica strămoșească a avut un rol foarte important, sprijinind idealul de unitate al înaintașilor noștri. Așa cum se știe, Mitropoliții Nifon al Țării Românești și Sofronie Miclescu al Moldovei au fost președinți ai Divanurilor Ad-Hoc convocate, în anul 1857, în capitalele celor două state românești, iar în cadrul acestor organisme elective au existat numeroși preoți care au sprijinit nobilul ideal de unire.
   Biserica noastră străbună a îndemnat, însă, la unitate națională cu mult timp înainte, iar Târgoviște, ca cetate a tiparului, a jucat un rol esențial prin intermediul cărții tipărite care a circulat în toate provinciile românești și prin îndemnul neîncetat al slujitorilor ei care nu au pregetat chiar să se jertfească pentru mai binele neamului nostru.
   Unirea cea mică, de la 1859, așa cum i se mai spune, reprezintă un moment de înțelepciune, colaborare, solidaritate și înțelegere românească, care a făcut posibilă, mai bine de jumătate de veac mai târziu, Marea Unire de la 1918. Ea a arătat românilor că unirea aduce putere și le oferă posibilitatea de a se manifesta ca o națiune mare, cu o profundă spiritualitate și cultură, gata de a oferi experiența de viață și credință celorlalte națiuni.
   Acele virtuți care au făcut posibilă atunci unirea ne sunt necesare și astăzi, la aproape 160 de ani de la acel eveniment și cu un an înainte de centenarul Marii Uniri, deoarece buna înțelegere, colaborarea, înțelepciunea, patriotismul, atașamentul fidel față de credința strămoșească, pacea și solidaritatea trebuie să domine în comportarea noastră, a tuturor.

 

   La mulți ani, iubiți fii și fiice din Arhiepiscopia Târgoviștei!

   La mulți ani, România!

 

† N I F O N,

Arhiepiscop și Mitropolit