You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON  CU PRILEJUL TRECERII LA CELE VEȘNICE A IEROMONAHULUI ALEXANDRU IORDACHE, DUHOVNICUL OBȘTII MONAHALE DE LA VIFORÂTA  (1976 – 2021)

MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON CU PRILEJUL TRECERII LA CELE VEȘNICE A IEROMONAHULUI ALEXANDRU IORDACHE, DUHOVNICUL OBȘTII MONAHALE DE LA VIFORÂTA (1976 – 2021)

Cu tristețe, am aflat de trecerea la cele veşnice a Preacuviosului Părinte Alexandru Iordache, fost slujitor și duhovnic al Mânăstirii Viforâta de lângă Târgoviște.

Cu deosebită râvnă, jetfelnicie și bunăvoință, Părintele Alexandru Iordache a contribuit la zidirea duhovnicească a obștii monahale unde a slujit, oferind, cu înțelepciune, sfaturi duhovnicești, predicând, cu multă vervă și împărtășind îndrumare duhovnicească tuturor acelora care îi cereau ajutorul.

Părintele Alexandru s-a născut la  data de 11 iulie 1976 în Municipiul Brăila, ca fiu al unor buni creștini, Marius și Fănica Iordache, de la care a învățat atașamentul față de credința noastră ortodoxă și care i-au cultivat dragostea pentru slujirea Bunului Dumnezeu. Părintele a urmat cursurile școlii primare, iar apoi cele gimnaziale și Liceul Agricol în localitatea sa natală. Apoi, a urmat pe cele ale Facultății de Teologie din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, obținând licența în Teologie în anul 2008, iar în anul 2010, titlul de Master în Teologie. Din anul 2008, i-am încredințat slujirea de preot și duhovnic al Mânăstirii Viforâta de lângă Târgoviște, pe care le-a îndeplinit, cu deosebită responsabilitate și conștiinciozitate.

A învățat, a predicat, a dăruit speranță și a întărit credința tuturor acelora pe care i-a cunoscut, fiind deosebit de angajat în trăirea spiritualității noastre monahale, dovedind întotdeauna ascultare în slujirile încredințate.

După o lungă și grea suferință, cauzată de o nemiloasă boală, pe care a înfruntat-o cu mult curaj și demnitate, a trecut la cele veșnice în ziua de sâmbătă, 20 februarie 2021.

Dar, moartea nu trebuie să fie prilej de nesfârșită întristare, pentru că Învierea Domnului este evenimentul pe care se fundamentează credința, speranța și viața noastră, care ne oferă certitudinea că existența umană nu se încheie la mormânt, ci continuă în Împărăția cea luminoasa a Preasfintei Treimi. Aceasta ne împărtășește certitudinea că tot ceea ce facem bun se constituie în trepte către cer, în semne ale împlinirii vocației noastre și în mijloace de aprofundare a comuniunii cu Dumnezeu.

Apreciez, în mod deosebit, slujirea și râvna  întru propovăduirea Evangheliei lui Hristos a Părintelui Alexandru, pentru întreaga sa slujire și  pentru întreaga osârdie dedicata împlinirii responsabilităților ce i-au fost încredințate.

Un cuvânt special de mângâiere doresc să împărtășesc familiei părintelui și obștii monahale de la Viforâta, asigurându-i pe toți de aprecierea și de solidaritatea mea întru rugăciune, rugând pe Mântuitorul Iisus Hristos Cel răstignit și Înviat, să reverse pace și liniște  asupra celor ce l-au cunoscut și l-au apreciat, iar sufletul său să-l aşeze în lăcaşul celor drepţi!

 

                        Veşnică să-i fie pomenirea!

† NIFON

 

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT