You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON CU PRILEJUL ZILEI EROILOR 28 MAI 2020

MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON CU PRILEJUL ZILEI EROILOR 28 MAI 2020

   Cu prilejul Sarbatorii Înãlţării Domnului, Biserica noastră face pomenirea tuturor eroilor neamului românesc, care şi-au jertfit viaţa pentru apãrarea credinţei şi a patriei noastre, căci ei și-au înfăţişat existența ca o jertfă vie, bineplăcută lui Dumnezeu, cu încredere în vocaţia lor de apărători ai valorilor veşnice ale adevărului, binelui şi dreptăţii.

   Cinstirea eroilor neamului, reprezintă un act de recuperare a memoriei Neamului românesc și un moment de celebrare a valorilor creștine și naționale, precum și un timp liturgic de mulțumire și de laudă lui Dumnezeu, o datorie națională, căci pe eroismul, patriotismul și jertfa multor români, adesea necunoscuți, s-a ctitorit România de astăzi.
   Istoria ne dă o frumoasă şi puternică mărturie a legăturii indisolubile dintre naţiune şi Biserică, care s-a manifestat în toate marile noastre momente, căci, Ortodoxia românească a ştiut să catalizeze toate acele energii pozitive ale românilor şi să susţină speranţa într-un viitor, mai bun, mai frumos şi mai bine ancorat în valorile Evangheliei Mântuitorului Hristos.
   Eroii pe care-i cinstim astăzi sunt exemple demne de urmat, pentru noi toți, precum și repere luminoase, ce au puterea de a ne oferi tăria de a înainta cu vigoare pe drumul istoriei, mai ales acum, întro perioadă dominată de majore provocări misionare, social-politice și economice.
   Și vremurile noastre, când cu toții ne străduim să învingem pandemia cu noul coronavirus, dar mai ales greutățile economice apărute, au numeroși eroi, care se străduiesc să răspândească binele, îngrijesc pe cei suferinzi, în spitale sau acasă, își ajută semenii aflați în necazuri, lipsuri, singurătate, sărăcie și nevoi, dar mai cu seamă își susțin familiile pentru a supraviețui și pentru a depăși vitregia acestui timp.
   Să ne plecăm, deci, genunchii inimilor noastre pentru pioasa reculegere în faţa tuturor eroilor neamului românesc, apărători ai civilizației, culturii și credinței noastre, pomenindu-i spre veşnica lor odihnă!

 

† NIFON
Arhiepiscop şi Mitropolit