You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON CU PRILEJUL ZILEI INTERNAȚIONALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON CU PRILEJUL ZILEI INTERNAȚIONALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități reprezintă un prilej de a aprecia valoarea extraordinară a darului sacru al vieții, ce ne-a fost oferit, cu înțelepciune și iubire, de Bunul Dumnezeu.
Cu toții, indiferent de ceea ce ne desparte sau ne dă specificitate, dincolo de orice, suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu, deopotrivă iubiți și ajutați, iar mărturia supremă a dumnezeieștii milostiviri este Întruparea Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.
Cunoaștem obstacolele, provocările și problemele cu care se confruntă, zi de zi, persoanele cu dizabilități, le apreciem râvna, hotărârea și curajul de a depăși tot ceea ce le încearcă speranța și suntem alături de ele, gata mereu de a le ajuta și a le sprijini, dar mai ales de a le împărtăși iubirea și aprecierea noastră.
Persoanele cu dizabilități trebuie să știe că nu sunt singure niciodată pe drumul vieții, pentru că sunt frații și surorile noastre, membri ai comunității noastre de credință, de speranță și de iubire, cu care pășim alături, susținuți de iubirea milostivă a Tatălui ceresc.
Apreciem activitatea, lupta cotidiană și strădania de a birui încercările persoanelor cu dizabilități și le asigurăm că vom fi mereu gata de a le fi parteneri de drum și ajutători în nevoi.
Mai ales astăzi, vestim, cu tărie bucuria comuniunii, inspirată de valorile Evangheliei lui Hristos și dăm slavă lui Dumnezeu pentru că putem să mărturisim prin fapte bunătatea Lui.

Cu binecuvântări,

                                 +NIFON,

              ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT