You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE MITROPOLIT NIFON CU OCAZIA MANIFESTĂRILOR LEGATE DE ZIUA CULTURII NAŢIONALE, 15 IANUARIE 2019

MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE MITROPOLIT NIFON CU OCAZIA MANIFESTĂRILOR LEGATE DE ZIUA CULTURII NAŢIONALE, 15 IANUARIE 2019


 

     Ziua Culturii Naţionale reprezintă un moment important de celebrare a valorilor românești și creștine, la fiecare început de an, reamintindu-ne de contribuția înaintașilor noștri la edificarea civilizației românești și invitându-ne la a continua acest nobil și necesar demers.

      Cultura este expresia creativității, preocupărilor, principiilor de viață, străduințelor și luptei pentru dăinuire în istorie a celor de dinaintea noastră, precum și a credinței lor, dimpreună cu cele mai nobile aspirații ale sufletelor lor. Altfel spus, cultura este o formă de exprimare a căutărilor celor mai profunde ale omului, purtând amprenta năzuințelor spirituale și a felului în care ființa umană și-a înțeles rostul existenței sale și l-a expus prin intermediul diferitelor creații culturale. Nu întâmplător, celebrăm Ziua Culturii Naționale odată cu ziua de naştere a poetului, publicistului şi scriitorului Mihai Eminescu, pentru că el a reușit să sintetizeze și să transmită, cel mai bine, esența sufletului românesc, a trăirii profunzimii existenței și a credinței noastre.

       Biserica apreciază și valorizează cultura, fiindcă o consideră o extensie firească a preocupărilor spirituale ale omului, o formă de manifestare a credinței, un mijloc de exprimare a modului de înțelegere de la un moment dat al vieții, precum și un mijloc de aprofundare a comuniunii dintre oameni și a celebrării valorilor fundamentale ale civilizației umane. Pentru aceasta, încă de la început, Ortodoxia a apreciat, a sprijinit și a protejat cultura, considerând-o a fi și cel mai potrivit mijloc de promovare a Evangheliei lui Hristos, căci limbajul culturii este utilizat de misiunea creștină pentru a transmite, în mod optim, credința și a pentru a uni oameni și comunități, în manifestarea lor religioasă.

       Ziua Culturii Naționale este un prilej de a ne reaminti, de fiecare data, că nu doar o dată pe an trebuie să fim preocupați de acest domeniu important al vieții noastre, că este necesar a utiliza cultura pentru aprofundarea și luminarea credinței noastre, pentru a crește solidaritatea, comuniunea și colaborarea dintre oameni și comunități.

       Anul acesta, instituit drept An al cărții, pe plan național, și „An omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” şi „An comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti”, de către Patriarhia Română, deci cu certe rezonanțe culturale, ne bucurăm de faptul că România a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene, reprezentând un prilej de a face mai bine cunoscută cultura românească în Europa și de a populariza elemente ale culturii universale, cu mai multă deschidere, aici, la noi.

       Cu speranța unei mai intense aprofundări a valorilor culturale, vă doresc, tuturor, multă pace, sănătate și bucurie!

 

 

† N I F O N

Arhiepiscop şi Mitropolit