You are currently viewing MESAJUL IPS PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON, CU OCAZIA EDIŢIEI A XIX-A A SALONULUI EDITORIAL “ION HELIADE RĂDULESCU” – TÂRGOVIŞTE, 2020

MESAJUL IPS PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON, CU OCAZIA EDIŢIEI A XIX-A A SALONULUI EDITORIAL “ION HELIADE RĂDULESCU” – TÂRGOVIŞTE, 2020

 

 

      Organizarea Salonului Editorial de către Biblioteca Judeţeană “Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște, reprezintă un eveniment cultural important pentru orașul nostru, ce ne reamintește, în fiecare an, de importanța cărții și a spiritualității pentru istoria națională și pentru viața noastră cotidiană.
      Cultura românească, ca și cea europeană, este fundamentată pe valorile Evangheliei lui Hristos, pe principiile de viață creștine, iar aceasta transpare din cultura tiparului ce a debutat, pentru toții românii, aici, la Târgoviște, odată cu Liturghierul lui Macarie, în anul 1508.
      Prin intermediul cărții, noi toți ne bucurăm de experiența, trăirile, realizările, aprofundările, cunoștințele și mai ales de credința înaintașilor noștri, conștientizând nevoia perpetuă de a reașeza viețile noastre pe acele valori care ne dau stabilitate, pace și lumină, conferindu-ne speranța și curajul de a merge mai hotărâți pe drumurile vieții.
      De altfel, acesta este și motivul pentru care, an de an, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, tipărește, pe lângă volume ce au în vedere celebrarea unor personalități, instituții și evenimente ce au creat gloria neamului nostru și cărți de popularizare a valorilor noastre creștine și românești, destinate mai ales tinerilor, pentru a-i ajuta să știe clar de unde vin, cine sunt și încotro merg!
      Ne mândrim cu înaintași ce au știut să apere fruntariile țării și ale Europei, cu mult eroism, dar și cu genialitatea și înțelepciunea pe care le-au așternut în scris și care dau mărturie lumii că strămoșii noștri au creat una din marile culturi ale lumii, cu nimic mai prejos decât altele, dimpotrivă, și că aceasta ne obligă să-i egalăm și să-i depășim, oferind dovezi lumii despre geniul și credința neamului românesc.
      Întreaga noastră cultură veche și fundamentele civilizației noastre sunt creștine și acest lucru transpare din toate creațiile spirituale ale înaintașilor noștri, de aceea, noi astăzi avem datoria de a trăi, de a aprofunda și de a răspândi principiile creștine, cele care au creat civilizația și fără de care ea nu poate exista.
      În mod deosebit, doresc să apreciez activitatea Bibliotecii Județene, personal a doamnei director, precum și tot ceea ce această necesară instituție de cultură desfășoară în folosul comunității noastre locale.
      Bucuria descoperirii unor noi apariții editoriale care vă încearcă astăzi, este încă o dovadă a efervescenței spirituale a neamului nostru ce ne obligă la tot mai mult, întru edificarea marii civilizații românești.
      Dorindu-vă, la toți cei de față, multă sănătate, pace și bucurie, invoc asupra tuturor, binecuvântarea Atotmilostivului Dumnezeu!

 

+NIFON,

Arhiepiscop şi Mitropolit