You are currently viewing MESAJUL IPS PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON, CU PRILEJUL TRECERII LA CELE VEȘNICE A PĂRINTELUI ȘTEFAN PÎRVU, FOST PROTOPOP AL PROTOIERIEI TITU ȘI SLUJITOR AL PAROHIEI TITU NOU

MESAJUL IPS PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON, CU PRILEJUL TRECERII LA CELE VEȘNICE A PĂRINTELUI ȘTEFAN PÎRVU, FOST PROTOPOP AL PROTOIERIEI TITU ȘI SLUJITOR AL PAROHIEI TITU NOU

 

 

      Cu tristețe, am aflat de trecerea la cele veşnice a Părintelui Ștefan Pîrvu, fost Protopop al Protoieriei Titu și slujitor al Parohiei Titu Nou.
      Cu deosebită înțelepciune, atașament față de credința noastră ortodoxă, Părintele Ștefan Pârvu a slujit Biserica noastră strămoșească, fiind un exemplu de preot, cu aleasă pregătire, bun cunoscător al nevoilor pastoral-misionare ale timpului său.
      Părintele s-a născut în ziua de 20 martie 1946, în satul Tomșani, comuna Costești Vale, județul Dâmbovița, ca cel de al treilea din cei patru copii ai unor buni creştini, Vasile și Maria Pîrvu, de la care a deprins iubirea și atașamentul faţă de credința noastră ortodoxă. A urmat cursurile școlii generale din comună, iar între anii 1961-1966, pe cele ale Seminarului Teologic din București. În perioada 1966-1970, a urmat cursurile Institutului Teologic de grad universitar din București, pe care l-a absolvit cu foarte bune rezultate. S-a căsătorit, în anul 1970, cu tânara Rada, profesor de Matematică, cu care are doi fii: Aurelian Pîrvu, preot la Parohia Titu Nou și Cristian Ștefan Pîrvu, inginer. A fost hirotonit preot, pe seama Parohiei Titu Nou, în anul 1970. S-a remarcat printr-o deosebită grija față de sfintele locașuri ce i-au fost încredințate, depunând eforturi susținute pentru reabilitarea, repictarea, înfrumusețarea și dotarea cu mobilier nou, atât a bisericii parohiale, cât și a bisericii filiei de la Codreanu. De asemenea, a ridicat capela cimitirului din Parohia Titu Nou. Apoi, între anii 1978-1982, a fost contabilul Protoieriei Titu, iar în perioada 1982-2005, a fost protopoul acestei protoierii. Iubit și respectat, deopotrivă, de preoți și de credincioși, s-a remarcat prin generozitatea și dăruirea cu care și-a îndeplinit misiunea sa pastorală. Împreună cu preoții din zonă, a cumpărat un necesar sediu pentru protoierie.
      A slujit, cu credincioşie, a învățat cu ardoare și s-a manifestat ca un preot vrednic al Mântuitorului Hristos, propovăduind Cuvântul Domnului, prin cuvânt şi faptă. De aceea, Învierea Mântuitorului Hristos, piatra cea tare a credinței noastre, este speranţa cea tare pe care şi-a fundamentat Părintele Ștefan viaţa, propovăduirea şi misiunea sa duhovnicească.
      Apreciind rodnica și jertfelnica sa străduință întru slujirea Domnului nostru Iisus Hristos, a comunităţii parohiale din Parohia Titu Nou și a familiei sale, rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, să reverse mângâiere familiei, asupra celor ce l-au cunoscut și apreciat, iar sufletul său să-l aşeze în lăcaşul celor drepţi, întru aşteptarea învierii!

      Veşnică să-i fie pomenirea!

† NIFON

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT