You are currently viewing Pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Cea de a 3-a reuniune a Comisiei interortodoxe speciale

Pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Cea de a 3-a reuniune a Comisiei interortodoxe speciale

 

             

 

   Comisia interortodoxă specială pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, înfiinţată prin hotărîrea Synaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, din martie. 2014, a avut mandatul de a revizui textele adoptate de cea de a 3-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală, la următoarele 3 teme înscrise pe lista Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe: 1) Biserica Ortodoxă şi Mişcarea Ecumenică; 2) Relaţii ale Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine şi 3) Contribuţia Bisericii Ortodoxe în realizarea păcii, a dreptăţii, libertăţii, înfrăţirii şi iubirii între popoare şi la îndepărtarea discriminărilor rasiale ş de alte feluri. În plus, această comisie, a avut sarcina să supervizeze textele adoptate de cea de a 2-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală, referitoare la următoarelor trei teme, înscrise şi ele pe lista Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe: 1) Problema calendarului; 2) Impedimente la căsătorie şi 3) Importanţa postului şi respectarea lui astăzi. La prima sa întrunire, această comisie a revizuit textele pe marginea primelor două teme, recomandând contopirea lor într-un singur text cu tema. Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine. La cea de a doua întrunire a sa, această comisie a revizuit al treilea text, respectiv Contribuţia Bisericii Ortodoxe în realizarea păcii, a dreptăţii, libertăţii, înfrăţirii şi iubirii între popoare şi la îndepărtarea discriminărilor rasiale ş de alte feluri, mai precis primele 5 capitole ale acestui text.
   Cea de a 3-a şi ultima întrunire a acestei comisii s-a desfăşurat tot la Chambésy, între 29 martie – 3 aprilie 2015 şi a avut ca sarcină să completeze textul discutat în februarie şi să supervizeze celelalte 3 teme. Preşedintele acestei comisii speciale a fost IPS Sa Mitropolitul Ioannis de Pergam, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, căruia i s-au adăugat delegații tuturor celorlalte 13 Biserici Ortodoxe Autocefale. Biserica Ortodoxă Română, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost reprezentată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei și de Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, Consilier Patriarhal onorific. Această sesiune a fost precedată de întrunirea Comitetului de redactare, în care Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Pr. V. Ioniţă. Acest comitet a elaborat, pe marginea propunerilor trimise de Bisericile Ortodoxe la secretariatul de la Chambésy, un text revizuit al ultimelor două capitole ale textului despre Contribuţia Bisericii Ortodoxe, precum şi o serie de propuneri în vederea aducerii la zi a textelor care urmau să fie supervizate. Pe baza acestor propuneri, comisia specială a adoptat un text intitulat: Misiunea Bisericii Ortodoxe ca mărturie de dragoste în slujire, care devine ultimul capitol al textului deja aprobat la prima reuniune a comisiei speciale. În acest capitol, care conţine 15 paragrafe, este prezentată, pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii, poziţia Bisericii Ortodoxe în faţa provocărilor lumii actuale. În al doilea rând, această comisie a supervizat textul privind Importanţa postului şi respectarea lui astăzi, care fusese adoptat în anul 1982 şi care nu a necesitat schimbări de fond. Acest text, compus din nouă paragrafe, descrie pe baze biblice şi patristice importanţa postului, perioadele de post şi semnificaţia sa pentru progresul spiritual al oamenilor de astăzi.
   Cu privire la textele privind Problema calendarului şi respectiv Impedimente le la căsătorie, comisia a discutat foarte intens propunerile făcute de Comitetul de redactare, discuţie prin care s-au conturat punctele care ar trebui revizuite, dar cum mandatul său era doar să supervizeze aceste texte şi, deci, să nu le schimbe, nu s-a ajuns la consensul necesar pentru revizirea lor, astfel că, în legătură cu aceste teme, rămân valabile textele adoptate de Conferinţele Panortodoxe Presinodale. La începutul acestei întruniri, preşedintele a precizat că, după cea de a 2-a întrunire a acestei comisii, au fost vehiculate în presă unele informaţii false cu privire la lucrările şi deciziile din februarie a.c..
   Drept urmare, întreaga comisie a hotărât să adopte un scurt comunicat de presă, semnat de conducătorii tuturor delegaţiilor, cu următorul conţinut: „Comisia Interortodoxă specială, constituită pe baza hotărârii Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din martie 2014, cu scopul de a revizui, potrivit mandatului său, textele elaborate şi adoptate de către cea de a III-a    Conferinţă Presinodală (Geneva 1986) şi, pe de altă parte, de a superviza textele adoptate de cea de a II-a Conferinţă Presinodală (Geneva, 1986), a încheiat sarcina sa pe parcursul celor 3 întruniri ale sale la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy – Geneva (29 septembrie – octombrie 2014; 16-21 februarie şi 29 martie – 3 aprilie 2015). Astfel, textele revizuite şi respectiv supervizate sunt pregătite pentru urmarea procesului de pregătire a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe,,. Lucrările Comisiei s-au desfăşurat într-un spirit de dragoste frăţească şi de dialog constructiv. Toţi membrii Comisiei informează de o manieră responsabilă, că tot ceea ce s-a publicat în presă, de luare a unor poziţii contrare învăţăturii Bisericii, este incorect şi fals”.
   Comisia Interortodoxă specială pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe şi-a încheiat, astfel, cu succes misiunea sa. De acum urmează celelalte etape etape din procesul de pregătire a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, potrivit hotărârii Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, din luna martie 2014.