You are currently viewing Prezentarea volumului „TUDOR VLADIMIRESCU – PERSONALITATE COMPLEXĂ A NEAMULUI ROMÂNESC – 240 DE ANI DE LA NAȘTEREA SA”

Prezentarea volumului „TUDOR VLADIMIRESCU – PERSONALITATE COMPLEXĂ A NEAMULUI ROMÂNESC – 240 DE ANI DE LA NAȘTEREA SA”

           

 

      Acest volum, tipărit de Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, apare la 240 de ani de la nașterea lui Tudor Vladimirescu, importantă, complexă și profund interesată de mai binele neamului și al țării noastre, personalitate a istoriei noastre naționale. El evidențiază cele mai importante trăsături ale vieții și activității lui Tudor Vladimirescu, reliefând, prin articole și studii ale unor personalități științifice de seamă din țara noastră, legătura sa cu Ortodoxia străbună și devotamentul său față de credința strămoșească.
      Mitropolitul Nifon accentuează, în Precuvântarea volumului, trăsăturile ele mai importante ale personalității lui Tudor Vladimirescu, arătând că el este „fiu credincios al Bisericii noastre strămoșești, Tudor Vladimirescu a fost sprijinit de mulți dintre clericii vremii sale, el însuși fiind ctitor de mânăstiri și biserici și ajutător al lor. Educat în spiritul valorilor Evangheliei lui Hristos, atașat de credința ortodoxă, Tudor Vladimirescu s-a manifestat ca un bun, credincios și patriot fiu al țării noastre, în inima lui rezonând toate marile momente istorice eliberatoare și pline de vitejie, scrise cu curajul și credincioșia voievozilor noștri”.
      Tudor Vladimirescu a reușit să-i ofere neamului nostru, atât de nedreptățit și de împilat de boieri, de fanarioți și de turci, o licărire de speranță și, mai presus de toate, certitudinea că unirea neamului românesc îl face puternic și de neînvins, gata de a birui orice provocare și de a alunga toate încercările pe care vălul istoriei i le descoperă.