You are currently viewing SLUJIRE ARHIEREASCĂ CU PRILEJUL HRAMULUI LA PAROHIA MĂRCEȘTI DIN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

SLUJIRE ARHIEREASCĂ CU PRILEJUL HRAMULUI LA PAROHIA MĂRCEȘTI DIN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

Cu prilejul sărbătorii hramului, în ziua de Buna Vestire, vineri, 25 martie 2022, în prezența a numeroși credincioși, dintre care numeroși copii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a săvârșit Sfânta Liturghie, la Parohia Mărcești, Protoieria Târgoviște Sud.

Din soborul de preoți și diaconi au făcut parte: Părinți Consilieri de la Centrul Eparhial, Părintele Protopop al Protoieriei Târgoviște Sud, Părintele Director al Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur din Târgoviște, precum și preoți de la parohiile învecinate. La eveniment, a luat parte și Primarul Comunei Dobra de care aparține localitatea Mărcești.

În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a aprofundat semnificația teologică a sărbătorii Bunei Vestiri, care reprezintă evenimentul fondator al începutului restaurării libertății noastre prin acel istoric și restaurator accept al Sfintei Fecioare Maria, debutul Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, dar și momentul pogorârii Duhului Sfânt sau Cincizecimea personală a celei prin care a intrat mântuirea în lume. Maica Domnului este modelul prin excelență al femeii creștine, personalitatea de dimensiune și de valoare cosmică, precum și modelul desăvârșit de slujire, de smerenie și de încredere în Tatăl ceresc. Totodată, Buna Vestire ne descoperă sacralitatea, inviolabilitatea și imensa valoare a vieții umane, care este darul magnific al lui Dumnezeu la care suntem invitați cu toții pentru a fi colaboratori, mergând pe drumul sfințeniei și sprijinind și pe cei de lângă noi să o facă.

Înaltul Ierarh a reiterat valoarea păcii și a bunei înțelegeri dintre oameni, arătând că războiul, ce încearcă în aceste zile speranța noastră, nu reprezintă niciodată o soluție la problemele umane, ci o mare nedreptate, care generează suferință, distrugere și moarte, impietând asupra darului sacru al vieții.

Cu acest prilej, Mitropolitul Nifon a oferit preoților parohiei o icoană a Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, dar și câte un Molitfelnic și câte un Aghiasmatar.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI