You are currently viewing TINERII ÎN COMUNITATEA PAROHIALĂ

TINERII ÎN COMUNITATEA PAROHIALĂ

   Această apariție editorială reprezintă cea de a douăsprezecea broșură a Colecției Misionar-Educative a Eparhiei noastre și are ca scop, în cele 35 de pagini, prezentarea modalității prin care tinerii se pot implica în viața de credință parohială, arătând ceea ce Biserica strămoșească le oferă tinerilor pe drumul descoperirii sensului vieții.
   Pastorația tinerilor reprezintă o prioritate pentru Biserica noastră, deoarece ei au nevoi catehetice majore, se află la vârsta întrebărilor, la începutul asumării de responsabilități comunitare, fiind viitorul eclezial și social care trebuie educat în spiritul Evangheliei lui Hristos.
Tinerețea este vremea speranței, a încrederii, a curajului, dar și a așteptării, când se maturizează alegerile esențiale, pe care acum tinerii le fac pentru întreaga lor viață. Mai mult, acum este timpul întâlnirii esențiale cu marile probleme ale vieții și, mai ales, cu Domnul vieții și al istoriei, cu Iisus Hristos, Cel care dă adevăratul sens existenței umane.
   În întunericul, disperarea, răutatea și nedreptatea, care, adesea, pare să domine în lumea noastră, este nevoie ca, și prin mărturia entuziastă a tinerilor să fie vestit lumii binele pe care Domnul ni-l face neîncetat, bucuria, speranța, dar și marea și nespusa Lui iubire de oameni, a Aceluia care nu a pregetat să intre în istoria noastră umană, să Se Întrupeze, pentru a ne aduce, nouă, tuturor, mesajul că niciodată nu suntem singuri, ci mereu însoțiți, în mod tainic, de El, pe drumurile vieții.
   Chiar această colecție de broșuri misionare, inițiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon are în vedere îndrumarea catehetică a tinerilor, fapt pentru care, prin intermediul parohiilor noastre, le sunt puse la dispoziție, gratuit, în 10.000 de exemplare.
   Broșura este realizată sub coordonarea unui comitet științific de la Centrul nostru Eparhial, de către profesori de Religie și profesori de la Seminarul Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște și se adresează în special tinerilor, cu scopul de a le oferi o călăuză spirituală în viața cotidiană.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI