You are currently viewing TRANSFORMÂND CASELE NOASTRE ÎN ADEVĂRATE BISERICI, ÎNAINTĂM CU SPERANȚĂ SPRE BUCURIA ÎNVIERII

TRANSFORMÂND CASELE NOASTRE ÎN ADEVĂRATE BISERICI, ÎNAINTĂM CU SPERANȚĂ SPRE BUCURIA ÎNVIERII

      

        

 

  Cu ocazia duminicii a V-a din Sfântul și Marele Post, în ziua de 5 aprilie 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul arhiepiscopal Kretzulescu din Târgoviște. Cu acest prilej a adresat un mesaj de speranță și încurajare, clerului și credincioșilor din Eparhia noastră.
   Mitropolitul Nifon a evocat faptul că Dumnezeu este Atotiubitor și Atotmilostiv întotdeauna și că El ne iubește pe fiecare în parte, în mod special și deplin, iar mărturia supremă a iubirii Sale față de noi este faptul că El a venit în lumea noastră, S-a înnomenit, a pătimit, a murit și a Înviat pentru noi și pentru a noastră mântuire. El este Cel ce transformă orice lucru rău în bine,
   Dumnezeu permite adesea ca noi să fim încercați, dar nu lasă niciodată ca încercările să fie mai mari decât puterile noastre, fiindcă El nu este un Tată care pedepsește permanent potrivit greșelilor noastre, ci El este Dumnezeul Iubitor și nu este deloc asemenea unui procuror nemilos al scăderilor noastre din trecut. Dimpotrivă, atunci când se înmulțește pericolul și păcatul, se înmulțește și harul și ajutorul Său. El știe cel mai bine spaimele și fricile noastre, temerile și neputințele noastre, tocmai de aceea a intrat în fragilitatea noastră omeneasca pentru a ne arăta solidaritate, ajutor și a ne da speranță și putere. În aceste zile, necesarele restricții pentru eradicarea pandemiei cu noul coronavirus, au transformat casele multora în biserici vii, în spații de rugăciune și de meditație, de aprofundare al rostului nostru duhovnicesc, în adevărate chilii, asemenea anahoreților din vechime, petrecând în izolare vremea postului, pentru ca prin Crucea renunțărilor noastre, să ne bucurăm, la vreme potrivită de frumusețea comuniunii publice, de Înviere ca sărbătoare și ca stare de har permanentă a noastră, a creștinilor.

   Asumându-ne aceste restricții ca necesare, să încercăm a le transforma în scări către cer, în mijloace de înnoire spirituală, răscumpărând timpul hărăzit nouă spre mântuire în aceste zile de sacrificiu, conștientizând marele dar al vieții, bucuria comuniunii, precum și frumusețea fragilității umane în care este prezent mereu Dumnezeu și aproapele nostru. Să lăsăm frica, teama, panica și spaima trecutului, îmbrățișați de iubirea Preamilostivului Dumnezeu și să ne orientăm către bucuria prezentului și speranța de viitor, întru bucuria și lumina Învierii lui Hristos, Domnul păcii , al bunei rânduieli și al iubirii de oameni.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI