You are currently viewing VOIEVODUL RADU CEL MARE – SPRIJINITOR AL ORTODOXIEI, PROMOTOR AL CULTURII ȘI AL TIPARULUI

VOIEVODUL RADU CEL MARE – SPRIJINITOR AL ORTODOXIEI, PROMOTOR AL CULTURII ȘI AL TIPARULUI

Unul dintre cei mai importanți voievozi de la Târgoviște, Radu cel Mare, s-a remarcat ca un distins diplomat, evlavios și bun organizator, deoarece, în timpul său, Țara Românească a beneficiat de un timp de pace și de prosperitate, precum și de aprofundare a spiritualității noastre ortodoxe. Fiul lui Vlad Călugărul, el a fost cel care a inaugurat cea de a treia generație de voievozi din ramura Drăculeștilor și a avut marele merit de a-l aduce la Târgoviște pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, cel care a devenit Întâistătătorul Bisericii din Țara Românească, personalitate marcantă a Ortodoxiei universale de la începutul secolului al XVI-lea și înnoitorul vieții spirituale, culturale și morale muntene.

Radu cel Mare a rămas în istorie și prin cea mai mare ctitorie eclezială a sa, și anume Mânăstirea Dealu, de lângă Târgoviște, care este cea mai importantă și cea mai veche necropolă voievodală munteană.

Acest volum se constituie într-un pios omagiu adus memoriei voievodului Radu cel Mare la 520 de ani de la sfințirea bisericii Mânăstirii Dealu – ctitoria sa, ridicată pe locul altui sfânt locaș mai vechi, care astăzi, pe lângă mormântul său, a altor personalități ale istoriei voievodale muntene, adăpostește și capul primului mare întregitor de țară, Voievodul Mihai Viteazul, asasinat acum 420 de ani.

Urmând sfaturilor și îndemnurilor repetate ale Sfântului Ierarh Nifon, Voievodul Radu cel Mare a inițiat utilizarea tiparului în misiunea pastorală a Bisericii, cel mai nou mijloc de comunicare a acelui timp. Astfel, el l-a sprijinit pe Ieromonahul Macarie să tipărească, la Târgoviște, prima carte de pe teritoriul țării noastre și totodată primul Liturghier ortodox din lume, în anul 1508.

Așa cum spune Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon în Precuvântarea cărții, Voievodul Radu cel Mare a fost un important susținător al misiunii pastorale a Ortodoxiei românești, un mare protector al Bisericii Ortodoxe și un sprijinitor al culturii noastre creștine, deoarece avea conștiința faptului că în fața imensei puteri turcești, nu există altă formă de rezistență decât numai cea prin credința și prin cultura ortodoxă.

Între paginile acestui volum se regăsesc articole și studii ale unor personalități ale istoriografiei noastre naționale sau locale, ori ale mediului teologic și cultural, care s-au preocupat profund de readucerea în atenția contemporanilor a faptelor glorioase ale înaintașilor noștri.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI