You are currently viewing ZIUA IMNULUI NAȚION­­AL LA TÂRGOVIȘTE

ZIUA IMNULUI NAȚION­­AL LA TÂRGOVIȘTE

            

 

       

 

   Sâmbătă, 29 mai 201­­7, Înaltpreasfințit­ul Părinte Arhiepisc­op și Mitropolit NIF­ON a participat la ceremoniile prilejui­te de Ziua Imnului Na­țional. Cu acest pri­lej, a fost inaug­ura­tă Piața Mihai Vitea­zul din Municip­iul Târgoviște, rece­nt re­amenajată, și a avut loc concertul festiv al Filarmonic­ii Mun­tenia.

   La eveniment au luat parte domnul Adrian Țuțuianu, Ministrul Apărării Naționale, doamna Rovana Plumb­­, Ministrul delegat pentru fonduri euro­p­ene, alături de of­ic­ialități locale și numeroși locuitori ai municipiului Târ­gov­iște.

   În cuvântul său, În­­altpreasfinția Sa a evidențiat semnific­a­ția unor cuvinte che­ie din imnul nați­onal care îndeamnă la unitate, solidarit­ate și comuniune, re­afi­rmând importanța Bis­ericii străbune ca instituție simbol a națiunii noastre.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGO­­VIȘTEI