CONTACT

 

Mănăstirea Viforâta, 137007 – Comuna Aninoasa, sat Viforâta, str. Mihai Viteazul nr. 267, județul Dâmboviţa

   

 

Vezi indicaţii rutiere aici.

 

 

     0762 222 334

 

 

            

   Atelierul de veşminte şi haine bisericeşti sprijină activitatea pastoral-misionară şi liturgică a clericilor din Arhiepiscopia Târgoviştei şi nu numai, oferindu-le, într-un timp optim, veşmintele şi hainele bisericeşti necesare pentru împlinirea misiunii lor preoţeşti. Veşmintele sacerdotale simbolizează, atât strălucirea slavei Împărăţiei lui Dumnezeu, cât şi transfigurarea la care suntem chemaţi toţi, căci ele au un important rol pastoral-misionar şi educaţional-catehetic. Prin frumuseţea, forma şi mesajul pe care-l transmit, veşmintele clericale sprijină misiunea sacramentală a Bisericii, fac parte din adorarea Dumnezeului Celui Viu şi sunt semne de lumină, bucurie şi speranţă pentru omul contemporan. Ele simbolizează omul cel nou, îmbrăcat întru nestricăciune, acel om duhovnicesc schimbat şi transformat de întâlnirea cu Dumnezeu, care străluceşte prin viaţa sa, harul dumnezeiesc.

     Hainele clericale, adevărate podoabe vestimentare, dau mărturie despre prezenţa cea nevăzută a lui Dumnezeu, prin simfonia culorilor, eleganţa stilurilor şi măestria alcătuirii, deosebind pe clerici între ei şi de credincioşi, asemânându-i prin slujire îngerilor din cer. De aceea, frumuseţea veşmintelor liturgice sunt un mod indirect de a predica plinătatea dumnezeiască şi dorinţa omului de desăvârşire.
Prin intermediul veşmintelor sale speciale, clericul se manifestă ca un mijlocitor al prezenţei dumnezeieşti şi ca un îndrumător al poporului lui Dumnezeu pe calea mântuirii. Din această perspectivă, veşmintele bisericeşti sunt un semn de distincţie şi slujire, reflectare a demnităţii sacerdotale şi a misiunii evanghelice a clericului.

     În Atelierul de veşminte şi haine bisericeşti ostenesc, cu atenţie, măestrie şi dăruire, monahii ale Mânăstirii Viforâta care confecţionează toate tipurile de veşminte liturgice, reverende, dvere, ori acoperăminte pentru Sfânta Masă şi Sfintele Vase, în cel mai scurt timp. Acestea pot fi comandate din stoc sau executate la comandă, prin intermediul numărului de telefon de mai jos sau prin venirea la sediul mânăstirii.