Publicaţii ale Arhiepiscopiei Târgoviştei

   I. Monografii:

1. „Monografia Mănăstirii Dealu”, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2001, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2004, ed. a III-a, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018.
2. „Monografia Mănăstirii Peştera”, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2001,ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2011;
3. „Monografia Mănăstirii Stelea”, Editura Asa, Bucureşti, 2003, Arhiepiscopia Târgoviștei, 2007;
4. „Monografia Muzeului Arhiepiscopal”, Editura Asa, Bucureşti, 2004;
5. „Monografia Mănăstirii Nucet”, Editura Asa, Bucureşti, 2004;
6. „Monografia Bisericii Paraclis-Arhiepiscopal Kretzulescu”, Editura Asa, Bucureşti, 2005;
7. „Monografia Mănăstirii Viforâta”, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2005, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2006;
8. „Monografia Catedralei Arhiepiscopale”, ed I., Editura Asa, Bucureşti, 2003,ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2010;

       II. Tematice:

• „Politica religioasă a lui Mihai Viteazul”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2001;
• „Carte de Rugăciuni”, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2001, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2009, ed. a III-a, Editura Asa, Bucureşti, 2012; Editura Arhiepiscopiei Târgovişte, 2014, Editura Arhiepiscopiei Târgovişte, 2016;
• „Prohodul Domnului şi al Maicii Domnului”, ed I., Editura Asa, Bucureşti, 2000,ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2002, ed. a III-a, Editura Asa, Bucureşti, 2009, ed. a IV-a, Editura Asa, Bucureşti, 2012; Editura Arhiepiscopiei Târgovişte, 2014, 2016;
• „Liturghierul lui Macarie”, ediţie jubiliară, alături de un volum de studii, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, 2008;
• “Viaţa şi Acatistul Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti”, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2008; ed. a II-a, Editura Asa, București, 2009, ed. a III-a, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2013, ed. a IV-a, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2016.
• „Neagoe Basarab, Domnitorul Ţării Româneşti (1512-1521) – argumente pentru canonizare”, Editura Asa, Bucureşti, 2008;
• Albumul “Biserici şi mânăstiri reprezentative din Arhiepiscopia Târgoviştei”, Editura Asa, Bucureşti, 2008;
• Albumul „Semne ale prezenţei şi iubirii lui Dumnezeu”, ediţie bilingvă (română-engleză), Editura Asa, Bucureşti, 2009;

• Albumul „Simboluri ale frumuseții dumnezeiești și mărturie a credinței dreptmăritoare. Mănăstiri și biserici reprezentative din Arhiepiscopia Târgoviștei”, ediţie bilingvă (română-engleză), Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018;

• „Octoihul lui Macarie”, ediţie jubiliară, alături de un volum de studii, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, 2009;
• “Slujba Sf. Voievod Neagoe Basarab”, Editura Asa, Bucureşti, 2009;
• „Tetraevangheliarul lui Macarie”, ediţie jubiliară, alături de un volum de studii, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, 2011;
• „Dimensiunea religioasă a Voievodului Mihai Viteazul”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, Târgovişte, 2011;
• „În slujba Bisericii şi a neamului românesc”, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Voievodului Neagoe Basarab (1512-1521), Editura Asa, Bucureşti, 2012;
• „Ctitor de spiritualitate, cultură şi limbă românească”, la împlinirea a 380 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a voievodului Matei Basarab (1632-1654) , Editura Asa, Bucureşti, 2012;
• “Marea Pravilă a unităţii de credinţă şi de neam”, cu ocazia împlinirii a 360 de ani de la tipărirea, la Târgovişte, a “Îndreptării Legii” (1652), Editura Asa, Bucureşti, 2012;
• “Întregitor de ţară şi martir al neamului românesc”la împlinirea a 420 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mihai Voievod Viteazul, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2013;
• “Iubitor de cultură, protector al Bisericii şi martir al credinţei ortodoxe” la împlinirea a 325 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2013;
• “Viaţa şi acatistul Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţãrii Româneşti”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2013;
• “Iubitor de cultură, protector al Bisericii şi martir al credinţei ortodoxe” la împlinirea a 325 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei Târgoviște 2013;
• „15 ani de slujire în scaunul vlãdicesc de la Târgovişte”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2014.
• „Sfinţii Brâncoveni, martiri ai credinţei şi ai neamului românesc Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2014;
• “Molitfelnicul lui Dimitrie Liubavici” – operă misionară, spirituală şi culturală definitorie a Ortodoxiei româneşti din secolul al XVI-lea, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei Târgoviște 2015;
• “Răspuns împotriva Catehismului calvinesc” – operă misionară şi apologetică a Ortodoxiei româneşti în veacul al XVII-lea” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2015.

• “Schola Graeca et Latina – Misiune educațională, culturală și bisericească la Târgoviște” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2016.

• “Sf. Ierarh Antim Ivireanul – misionar și om de cultură în slujba Bisericii și a neamului românesc” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2016.

• “Diaconul Coresi, ctitor de limbă română, misionar al credinței străbune și slujitor devotat al neamului românesc” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

• “Ieromonahul Macarie și excelența tipografică de la Târgoviște în secolele XVI-XVIII” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

• “Adevărul și frumusețea credinței creștine-îndrumător pentru tinerii de azi” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

• “Catedrala Mitropolitană din Târgoviște-simbol al efervescenței misionare, spirituale și culturale muntene- 500 de ani  de la începutul ridicării ei” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

• “Artă și civilizație în spațiile monahale românești- Icoana, fresca, mozaicul,” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017

• “Voievodul Mircea cel Bătrân – Apărător al Ortodoxiei și al culturii naționale. 600 de ani de la trecerea la cele veșnice”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018.

•  “Ortodoxia românească și înfăptuirea Marii Uniri” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018.

•  “Mihai Viteazul, Voievod al unității românești, promotor al Ortodoxiei străbune și martir al neamului nostru – 425 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018.

• “Rugăciunea Tatăl nostru. Tâlcuiri de Părintele Galeriu. Cartea celor nouă fericiri”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018.

• “Sfântul Neagoe Basarab – voievod al culturii ortodoxe românești – 10 ani de la proclamarea locală a canonizări sale”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019.

• “Tiparul de la Târgoviște în cultura și misiunea ortodoxiei românești”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019.

 

• “Udriște Năsturel – credincios promotor al ortodoxiei și culturii românești – 360 ani de la trecerea la cele veșnice”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019.

 

• “Viața și Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Costantinopolului și Mitropolitul Tării Românești”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019.

 

• “Vlad Țepeș – apărător al civilizației creștine“, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020.

• “Tudor Vladimirescu – personalitate complexă a neamului românesc – 240 de ani de la nașterea sa“, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020.

• “Târgoviște – Reședință a mitropoliților munteni – 500 de ani de la mutarea oficială a Mitropoliei de la Curtea de Argeș“, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020.

 

 

      III. Almanahul Bisericesc: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

      IV. Broșurile misionare

• “Tineret, Biserică, Societate”, Editura Asa, Bucureşti, 2009;
• “Taina Sf. Botez şi Taina Sf. Cununii”, Editura Asa, Bucureşti, 2010;
• “Filantropia creştină”, Editura Asa, Bucureşti, 2010;
• “Religie şi cultură”, Editura Asa, Bucureşti, 2010;
• “Introducere în bioetică”, Editura Asa, Bucureşti, 2011;
“Taina Sf. Maslu şi îngrijirea bolnavilor”, Editura Asa, Bucureşti, 2012;
• “Sfinții Împărați Constantin și Elena promotori ai libertății religioase”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2013;

• „Spovedania şi Euharistia – taine ale comuniunii” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2013;
„Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2014.

• „Sfânta Scriptură, călăuza vieții creștine”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2016.

• „Sfânta Cruce, răbdare în suferință”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2016.

• „Tinerii în comunitatea parohială”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

•„Cultul bisericesc- descoperirea prezenței dumnezeiești în comuniune de credință”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

•„Arta- expresie a frumuseții dumnezeiești”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

• „Familia creștină – comuniune de iubire și bucurie binecuvântată”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018.

• „Biserica și Școala – împreună pentru educația tinerei generații”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018.

• „Cultura și Spiritualitatea – mijloace de reflectare a înțelepciunii dumnezeiești”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018.

• „Ctitorul și filantropul Iorgu Dumitrescu, susținător al misiunii Bisericii Ortodoxe Române la cumpăna veacurilor XIX – XX“, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018.

• „Parohia – spațiu spiritual, cultural și educațional fundamental“, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020.

• „Filantropia creştină – mărturie concretă a valorilor Evangheliei lui Hristos“, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020.