Publicaţii ale Arhiepiscopiei Târgoviştei

   I. Monografii:

1. „Monografia Mănăstirii Dealu”, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2001, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2004, ed. a III-a, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018.
2. „Monografia Mănăstirii Peştera”, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2001,ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2011;
3. „Monografia Mănăstirii Stelea”, Editura Asa, Bucureşti, 2003, Arhiepiscopia Târgoviștei, 2007;
4. „Monografia Muzeului Arhiepiscopal”, Editura Asa, Bucureşti, 2004;
5. „Monografia Mănăstirii Nucet”, Editura Asa, Bucureşti, 2004;
6. „Monografia Bisericii Paraclis-Arhiepiscopal Kretzulescu”, Editura Asa, Bucureşti, 2005;
7. „Monografia Mănăstirii Viforâta”, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2005, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2006;
8. „Monografia Catedralei Arhiepiscopale”, ed I., Editura Asa, Bucureşti, 2003,ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2010;

       II. Tematice:

• „Politica religioasă a lui Mihai Viteazul”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2001;
• „Carte de Rugăciuni”, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2001, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2009, ed. a III-a, Editura Asa, Bucureşti, 2012; Editura Arhiepiscopiei Târgovişte, 2014, Editura Arhiepiscopiei Târgovişte, 2016;
• „Prohodul Domnului şi al Maicii Domnului”, ed I., Editura Asa, Bucureşti, 2000,ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2002, ed. a III-a, Editura Asa, Bucureşti, 2009, ed. a IV-a, Editura Asa, Bucureşti, 2012; Editura Arhiepiscopiei Târgovişte, 2014, 2016;
• „Liturghierul lui Macarie”, ediţie jubiliară, alături de un volum de studii, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, 2008;
• “Viaţa şi Acatistul Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti”, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2008; ed. a II-a, Editura Asa, București, 2009, ed. a III-a, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2013, ed. a IV-a, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2016.
• „Neagoe Basarab, Domnitorul Ţării Româneşti (1512-1521) – argumente pentru canonizare”, Editura Asa, Bucureşti, 2008;
• Albumul “Biserici şi mânăstiri reprezentative din Arhiepiscopia Târgoviştei”, Editura Asa, Bucureşti, 2008;
• Albumul „Semne ale prezenţei şi iubirii lui Dumnezeu”, ediţie bilingvă (română-engleză), Editura Asa, Bucureşti, 2009;

• Albumul „Simboluri ale frumuseții dumnezeiești și mărturie a credinței dreptmăritoare. Mănăstiri și biserici reprezentative din Arhiepiscopia Târgoviștei”, ediţie bilingvă (română-engleză), Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018;

• „Octoihul lui Macarie”, ediţie jubiliară, alături de un volum de studii, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, 2009;
• “Slujba Sf. Voievod Neagoe Basarab”, Editura Asa, Bucureşti, 2009;
• „Tetraevangheliarul lui Macarie”, ediţie jubiliară, alături de un volum de studii, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, 2011;
• „Dimensiunea religioasă a Voievodului Mihai Viteazul”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, Târgovişte, 2011;
• „În slujba Bisericii şi a neamului românesc”, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Voievodului Neagoe Basarab (1512-1521), Editura Asa, Bucureşti, 2012;
• „Ctitor de spiritualitate, cultură şi limbă românească”, la împlinirea a 380 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a voievodului Matei Basarab (1632-1654) , Editura Asa, Bucureşti, 2012;
• “Marea Pravilă a unităţii de credinţă şi de neam”, cu ocazia împlinirii a 360 de ani de la tipărirea, la Târgovişte, a “Îndreptării Legii” (1652), Editura Asa, Bucureşti, 2012;
• “Întregitor de ţară şi martir al neamului românesc”la împlinirea a 420 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mihai Voievod Viteazul, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2013;
• “Iubitor de cultură, protector al Bisericii şi martir al credinţei ortodoxe” la împlinirea a 325 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2013;
• “Viaţa şi acatistul Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţãrii Româneşti”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2013;
• “Iubitor de cultură, protector al Bisericii şi martir al credinţei ortodoxe” la împlinirea a 325 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei Târgoviște 2013;
• „15 ani de slujire în scaunul vlãdicesc de la Târgovişte”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2014.
• „Sfinţii Brâncoveni, martiri ai credinţei şi ai neamului românesc Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2014;
• „Molitfelnicul lui Dimitrie Liubavici” – operă misionară, spirituală şi culturală definitorie a Ortodoxiei româneşti din secolul al XVI-lea, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei Târgoviște 2015;
• „Răspuns împotriva Catehismului calvinesc” – operă misionară şi apologetică a Ortodoxiei româneşti în veacul al XVII-lea” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2015.

• „Schola Graeca et Latina – Misiune educațională, culturală și bisericească la Târgoviște” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2016.

• „Sf. Ierarh Antim Ivireanul – misionar și om de cultură în slujba Bisericii și a neamului românesc” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2016.

• „Diaconul Coresi, ctitor de limbă română, misionar al credinței străbune și slujitor devotat al neamului românesc” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

• „Ieromonahul Macarie și excelența tipografică de la Târgoviște în secolele XVI-XVIII” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

• „Adevărul și frumusețea credinței creștine-îndrumător pentru tinerii de azi” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

• „Catedrala Mitropolitană din Târgoviște-simbol al efervescenței misionare, spirituale și culturale muntene- 500 de ani  de la începutul ridicării ei” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

• „Artă și civilizație în spațiile monahale românești- Icoana, fresca, mozaicul,” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017

• „Voievodul Mircea cel Bătrân – Apărător al Ortodoxiei și al culturii naționale. 600 de ani de la trecerea la cele veșnice”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018.

•  „Ortodoxia românească și înfăptuirea Marii Uniri” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018.

•  „Mihai Viteazul, Voievod al unității românești, promotor al Ortodoxiei străbune și martir al neamului nostru – 425 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018.

• „Rugăciunea Tatăl nostru. Tâlcuiri de Părintele Galeriu. Cartea celor nouă fericiri”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018.

„Sfântul Neagoe Basarab – voievod al culturii ortodoxe românești – 10 ani de la proclamarea locală a canonizări sale„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019. (Precuvântare)

„Tiparul de la Târgoviște în cultura și misiunea ortodoxiei românești”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019. (Precuvântare)

• „Udriște Năsturel – credincios promotor al ortodoxiei și culturii românești – 360 ani de la trecerea la cele veșnice”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019. (Precuvântare)

• „Viața și Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Costantinopolului și Mitropolitul Tării Românești”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019.

• „Vlad Țepeș – apărător al civilizației creștine„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020.

• „Tudor Vladimirescu – personalitate complexă a neamului românesc – 240 de ani de la nașterea sa„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020.

• „Târgoviște – Reședință a mitropoliților munteni – 500 de ani de la mutarea oficială a Mitropoliei de la Curtea de Argeș„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020.

• „Voievodul Radu Cel Mare – Sprijinitor al Ortodoxiei, promotor al culturii şi al tiparului„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2021.

• „Sfântul Ianache Văcărescu – mărturisitor al credinței străbune, dimpreună cu Sfinții Martiri Brâncoveni„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2021.

• „Voievodul Mihai Viteazul – apărător și mărturisitor al credinței strămoșești„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2021.

• Sfântul Ierarh Nifon – primul sfânt canonizat în spațiul românesc, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2022.

• Matei Basarab – ctitor de biserici, sprijinitor al tiparului și promotor al celei mai naționale epoci din istorie, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2022.

• Credință și cultură la Târgoviște în timpul Voievodului Petru Cercel, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2022.

 

 

      III. Almanahul Bisericesc

 1. anul 2022 (copertă, prefaţă)
 2. anul 2021 (copertă, prefaţă)
 3. anul 2020 (copertă, prefaţă)
 4. anul 2019 (copertă, prefaţă)
 5. anul 2018 (copertă, prefaţă)
 6. anul 2017 (copertă, prefaţă)
 7. anul 2016 (copertă, prefaţă)
 8. anul 2015 (copertă, prefaţă)
 9. anul 2014 (copertă, prefaţă)
 10. anul 2013 (copertă, prefaţă)
 11. anul 2012 (copertă, prefaţă)
 12. anul 2011 (copertă, prefaţă)
 13. anul 2010 (copertă, prefaţă)
 14. anul 2009 (copertă, prefaţă)
 15. anul 2008 (copertă, prefaţă)
 16. anul 2007 (copertă, prefaţă)
 17. anul 2006 (copertă, prefaţă)
 18. anul 2005 (copertă, prefaţă)
 19. anul 2004 (copertă, prefaţă)
 20. anul 2003 (copertă, prefaţă)
 21. anul 2002 (copertă, prefaţă)
 22. anul 2001 (copertă, prefaţă)

 

      IV. Broșurile misionare

• “Tineret, Biserică, Societate”, Editura Asa, Bucureşti, 2009;
• “Taina Sf. Botez şi Taina Sf. Cununii”, Editura Asa, Bucureşti, 2010;
• “Filantropia creştină”, Editura Asa, Bucureşti, 2010;
• “Religie şi cultură”, Editura Asa, Bucureşti, 2010;
• “Introducere în bioetică”, Editura Asa, Bucureşti, 2011;
“Taina Sf. Maslu şi îngrijirea bolnavilor”, Editura Asa, Bucureşti, 2012;
• “Sfinții Împărați Constantin și Elena promotori ai libertății religioase”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2013;

• „Spovedania şi Euharistia – taine ale comuniunii” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2013;
„Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2014.

• „Sfânta Scriptură, călăuza vieții creștine”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2016.

• „Sfânta Cruce, răbdare în suferință”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2016.

• „Tinerii în comunitatea parohială”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

•„Cultul bisericesc- descoperirea prezenței dumnezeiești în comuniune de credință”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

•„Arta- expresie a frumuseții dumnezeiești”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2017.

• „Familia creștină – comuniune de iubire și bucurie binecuvântată”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018.

• „Biserica și Școala – împreună pentru educația tinerei generații”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018.

• „Cultura și Spiritualitatea – mijloace de reflectare a înțelepciunii dumnezeiești”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018.

• „Ctitorul și filantropul Iorgu Dumitrescu, susținător al misiunii Bisericii Ortodoxe Române la cumpăna veacurilor XIX – XX„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018.

• „Valori tradiţional creştine ale satului românesc„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019.

• „Noile mijloace de comunicare socială – Un Areopag al timpului nostru„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019.

• „Parohia – spațiu spiritual, cultural și educațional fundamental„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020.

• „Filantropia creştină – mărturie concretă a valorilor Evangheliei lui Hristos„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020.

• „Înaintașii noștri – modele de viață și de credință. Pomenirea celor adormiți – datorie spirituală și familială„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2021.

• „Sfânta Liturghie – Centrul vieţii pastoral-misionare ortodoxe„, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2021.

• „Rugăciunea în tradiția Bisericii Ortodoxe” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2022.

• „Sfințenia – scopul vieții creștine” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2022.