Memorie a spiritualităţii şi culturii locale, muzeele din Eparhia noastră evidenţiază felul în care credinţa şi speranţa izvorâtă din Evanghelia lui Hristos a rodit aici, în istorica Cetate de Scaun munteană şi în împrejurimi, constituindu-se şi în vii şi puternice fundamente care să sprijine viaţa de credinţă actuală şi să inspire trăirea întru Hristos a contemporanilor noştri.

         Târgovişte, adevărată Florenţă valahă, vechea reşedinţă a voievozilor şi mitropoliţilor munteni, care de-a lungul veacurilor a fost un important reper istoric, religios, politic, educaţional, artistic, social şi economic pentru răsăritul Europei, este, şi în continuare, un oraş cu o puternică profunzime spirituală şi culturală. Vechea Cetate de Scaun a Ţării Româneşti este mai mult dec­ât atât, pentru că oraşul este un simbol al credinţei creştine şi spiritualităţii ortodoxe, aducător de bogate roade, spre slava lui Dumnezeu şi a Bisericii neamului românesc, iar mărturie stau nenumăratele obiecte de patrimoniu, care vorbesc, peste veacuri, despre măreţia şi importanţa credinţei în Mântuitorul Iisus Hristos pe aceste plaiuri binecuvântate.

          De această importantă cetate binecuvântată se leagă nume ca ale marilor voievozi, precum Mircea cel Bătrân, Matei Basarab, Mihai Voievod Viteazul, Sf. Voievod Neagoe Basarab, ori Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. De asemenea, Ieromonahul Macarie, tipograful Dimitrie Liubavichi, Diaconul Coresi, ori Udrişte Năsturel, sunt chipuri luminoase ale misiunii pastorale şi educaţionale a Ortodoxiei strămoşeşti.

                  

          Pentru a inspira contemporanii din bogăţia credinţei şi a culturii înaintaşilor noştri, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit NIFON a avut iniţiativa înfiinţării de noi muzee ecleziale, precum Muzeul Reşedinţei Eparhiale sau cele de la mânăstirile Stelea şi Nucet, ori a refacerii unora mai vechi, precum cel de la Mănăstirile Dealu şi Viforâta.

               

         Cei ce păşesc în interiorul acestor memorii vii ale istoriei spiritualităţii şi culturii noastre creştine şi româneşti, pot afla, nu doar fapte glorioase ale trecutului, ci pot găsi inspiraţie pentru credinţa şi speranţa lor actuală.