1. SPRIJIN PENTRU CENTRELE SOCIALE DIN JUDEȚ

O componentă esențială a activității sociale a Arhiepiscopiei Târgoviștei o reprezintă Programul săptămânal de ajutorare a Centrelor sociale din județ, derulat la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit. Astfel, cu sprijinul parohiilor, sunt ajutate, urmare unui grafic prestabilit, un număr de 30 de Centre sociale din județul Dâmbovița, care primesc săptămânal articole de îmbrăcăminte, produse igienico-sanitare și alimente. Aceste acțiuni le continuă pe cele desfășurate în mod individual de fiecare parohie, ajutând în mod constant, pe tot parcursul anului, instituțiile sociale din Eparhie.

 

 

 1. PROIECTUL „DUMNEZEU ALĂTURI DE NOI” ÎN SPITALELE DÂMBOVIȚENE

În virtutea bunei relații de colaborare dintre Arhiepiscopia Târgoviștei și Spitalele din Târgoviște, Pucioasa, Moreni și Găești, la aceste instituții medicale a fost implementat proiectul Dumnezeu alături de noi, prin montarea a nouă rafturi (în secțiile de Pediatrie, Oncologie și Boli Interne) dotate cu iconițe, cărți de rugăciune, acatiste, volume și reviste religioase, care să fie puse la dispoziția pacienților pe perioada spitalizării. De la data implementării proiectului s-a constatat utilitatea acestuia, bolnavii, aparținătorii și chiar cadrele medicale împrumutând tipăriturile pe care le citesc și care le alină suferința.

 

 

 1. CAMPANIA „DONEAZĂ SÂNGE, SALVEAZĂ O VIAȚĂ”

Această campanie de donare de sânge a fost inițiată de Arhiepiscopia Târgoviștei în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Dâmbovița, la ea participând anual preoți, angajați neclericali, elevi și studenți teologi ori voluntari de la parohii. În anii 2019 și 2020 s-au donat 377 litri de sânge.+

 

 1. FONDUL PASTORAL EPARHIAL

Urmare experienței acumulate în activitățile proiectate în cadrul Fondului Pastoral Eparhial, preoții din Eparhie au răspuns chemării de sprijin inter-parohial. Se acordă astfel sprijin pentru preoții din eparhie, preoți pensionari, preotese văduve ori preoți nou hirotoniți.

Pentru intensificarea activităților pastoral-misionare, culturale sau social-filantropice în cadrul parohiilor de categoria a III-a, cu posibilități materiale și financiare reduse, sunt acordate ajutoare financiare pentru 45 de parohii pe an, pentru persoane cu posibilități materiale precare, în cadrul celor două etape de finanțare, la Paște și la Crăciun. Prin aceste activități se urmărește dezvoltarea abilităților personale ale preoților în lucrul pe proiecte comunitare.

 

 1. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ PENTRU COPIL ȘI FAMILIE

Copiii și adolescenții sunt sprijiniți permanent de Arhiepiscopia Târgoviștei pentru:

 • exersarea și perfecționarea capacităților de exprimare verbală și nonverbală, creșterea încrederii în sine și acceptarea de sine;
 • dezvoltarea capacităților de integrare socială, satisfacerea nevoilor de apartenență a copiilor și adolescenților la grup;
 • informarea și pregătirea părinților pentru a face față cerințelor de dezvoltare a copilului, (inclusiv a copilului cu dizabilități, prematur, cu HIV sau alte nevoi speciale).

Grupul țintă:

 • beneficiari ai serviciilor de asistență socială de sub tutela DGASPC Dâmbovița;
 • copii ai căror părinți se află la lucru în străinătate;
 • copii victime ale violenței domestice;
 • persoane recomandate de preoții din parohii.
 1. INFORMARE ȘI ORIENTARE ANTIDROG

    Colaborarea cu Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa ne-a oferit prilejul de a ne implica activ într-o serie de activităţi şi întruniri cu tema prevenirii şi consumului de droguri, alcool şi tutun.  Proiectul denumit „Atitudini” –a fost derulat pe parcursul a 8 luni (aprilie-decembrie 2020), şi a avut ca obiectiv informarea unui număr de cel puțin 346 de studenți din județul Dâmbovița asupra efectelor bio-psiho-sociale (inclusiv juridice) asociate consumului de droguri (online).

Pentru a face posibilă derularea acestei acțiuni, au fost tipărite 2.500 de pliante şi 100 de afişe cu mesaj antidrog, au fost organizate activități informativ-interactive, dar și o conferință de presă și două comunicate de presă.

Activitățile de informare vizează:

 • informare asupra modalităților de sprijin a familiei în cazul dependenței de alcool și droguri;
 • informare asupra rețelei serviciilor sociale specializate;
  resursele comunitare și drepturile prevăzute de legislație;
 • informare asupra importanței mediului familial în susținerea psihologică a persoanelor dependente, aflate în proces de reabilitare;
 • informarea preoților pentru identificarea, consilierea și asigurarea suportului comunitar în cazul persoanelor dependente de alcool și droguri;
 • asigurarea materialelor informative privind pericolele generate de consumul de droguri, alcool, tutun, etc.

Grupul țintă:

– elevii și studenții aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar, consum de droguri sau implicare în diverse infracţiuni;

– persoanele private de libertate din cele două penitenciare, Mărgineni și Găești.

 • preoți și voluntari din Comitetele parohiale de tineret;
 • beneficiari ai serviciilor de asistență socială de sub tutela DGASPC și DAS;
 • persoane recomandate de preoții din parohii.
 1. CONSILIERE SOCIALĂ ȘI JURIDICO-ADMINISTRATIVĂ

Activitățile vizează:

 • reintegrare profesională (direcționare către cursuri profesionale, consiliere în vederea angajării);
 • reintegrare școlară (transfer școlar, identificare grădiniță/after-school pentru copii, includere în cursuri de alfabetizare pentru adulți), reintegrare locativă (identificarea unei noi locuințe);
 • orientare către alte servicii sociale (cum ar fi: pentru copiii cu dizabilități);
 • orientare către servicii medicale;
 • demersurile legale pe care le poate demara în vederea asigurării protecției sale și a copiilor;
 • obținerea drepturilor legale ce i se cuvin;
 • procedura de deschidere a unei acțiuni în instanță;
 • întocmirea instrumentarului probatoriu necesar în instanța de judecată;
 • asistența pentru obținerea prestațiilor (beneficii în bani: alocații, venitul minim garantat, alte ajutoare);

Grup țintă:

–   beneficiari ai serviciilor de asistență socială de sub tutela DGASPC Dâmbovița și DAS Târgoviște;

–     persoane recomandate de preoții din parohii;

 • victime ale violenței domestice care vor beneficia de servicii sociale prin intermediul locuințelor protejate;
 • victime ale violenței domestice care vor primi servicii de sprijin în vederea integrării socio-profesionale prin furnizarea de consiliere vocațională;
 • angajați din cadrul autorităților publice centrale și locale (profesioniști) care vor fi informați și conștientizați în legătură cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile prevederi legislative în domeniul violenței domestice.
 1. CENTRUL PENTRU TINERET

Formarea voluntarilor este una din principalele direcții ale activității Sectorului Social. Interesul este acela de a putea extinde cât mai mult rețeaua de consiliere în diferite medii (parohii, școli, facultăți, grădinițe, spitale), pentru ca toată lumea să poată beneficia de sfatul și de ajutorul unui consilier ortodox.

Un accent important se pune pe activitatea de formare și se realizează prin intermediul următoarelor cursuri și activități:

 1. Curs practic de consiliere care este destinat diferitelor medii: persoane care lucrează cu oamenii, membri ai unor instituții (asistenți sociali, profesori, preoți) și studenți de la diferite facultăți.
 2. Curs de însușire a tehnicilor de consiliere adresat studenților din anii terminali ai Facultății de Teologie și Științele Educației din cadrul Universității Valahia Târgoviște.
 3. Curs de Managementul proiectului ce este destinat preoților și tinerilor din parohii care implementează proiecte social-filantropice.