1. Pr. dr. Florea Ștefan                – Preşedinte
  2. Pr. dr. Marian Vîlciu                 – judecător
  3. Ion Voinea                                – judecător
  4. Șerban Marian                         – grefier
  5. Cătălin Constantin Hârciu      – supleant
  6. Iulian Petrescu                        – supleant
  7. Iulian Măcriș                            – supleant