Preşedinte: Pc. Pr. OPREA GUGU

      Judecător: Pc. Pr. Florea Ștefan

      Judecător: Pc. Pr. Ion Voinea

      Grefier: Pc. Pr. Marian Şerban

      Supleant: Pc. Pr. Gheorghe Manole

      Supleant: Pc. Pr. Iulian Măcriş