You are currently viewing CONCURS ȘCOLAR ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

CONCURS ȘCOLAR ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

 

Cadrul conceptual al Concursului

SFINȚII – PRIETENII NOȘTRI ȘI MIJLOCITORI ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU.

CHIPURI DE SFINȚI CANONIZAȚI ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

 

 1. Introducere

Concursul „Sfinții – prietenii noștri și mijlocitori înaintea lui Dumnezeu. Chipuri de sfinți canonizați în Biserica Ortodoxă Română” este organizat de Arhiepiscopia Târgoviștei, Asociația Profesorilor de Religie – filiala Dâmbovița, Societatea de Științe Istorice – filiala Dâmbovița și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, înscriindu-se în seria de evenimente cultural-religioase organizate în Arhiepiscopia Târgoviștei cu prilejul Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți).

Biserica Ortodoxă Română s-a implicat de-a lungul istoriei, alături de națiunea română, în toate marile ei momente, dovedind responsabilitate și fidelitate față de valoarea simbolică și valorile intrinseci ale patrimoniului cultural bisericesc, disponibilitate și angajament statornic în realizările importante ale acestui neam creștin. În Biserica noastră avem o mulțime de cuvioși care au trăit în sihăstrii, în mănăstiri ascunse în munți, în peșteri, în locuri în care au postit și s-au rugat mult. Avem sfinți ierarhi, preoți și diaconi mărturisitori ai lui Hristos, avem sfinți duhovnici care au întărit în credință poporul, ierarhi care au păstorit cu sfințenie, sfinți voievozi care au apărat credința în fața popoarelor migratoare, au zidit lăcașuri sfinte, avem cuvioși care s-au nevoit ca îngeri în trup, avem o mulțime de soldați cu credință dreaptă și viețuire curată care s-au jertfit pentru a apărat patria și credința creștină pe aceste plaiuri.

Sfinții neamului, esența sufletului românesc, au contribuit decisiv la dimensiunea fundamentală a credinței fiind modele de viețuire creștină pentru neamul românesc și întreaga lume.

 

 1. Descrierea Concursului

Evenimentul cultural-educațional se înscrie în categoria concursurilor școlare, fiind centrat pe dezvoltarea competențelor-cheie, prin abordarea inter și transdisciplinară a conținuturilor specifice și se va desfășura în perioada 9 octombrie – 23 noiembrie 2023.

Prin înscrierea la Concursul Național „Sfinții – prietenii noștri și mijlocitori înaintea lui Dumnezeu. Chipuri de sfinți canonizați în Biserica Ortodoxă Română”, participanții sunt de acord ca numele și datele câștigătorului/câștigătorilor să fie făcute publice. Lucrările pot fi folosite numai în cadrul promovării concursului, în cadrul unor expoziții și numai cu menționarea numelui autorului și a profesorului îndrumător cât și a instituției unde autorul învață.

 

 1. Organizatori

Arhiepiscopia Târgoviștei, Asociația Profesorilor de Religie – filiala Dâmbovița, Societatea de Științe Istorice – filiala Dâmbovița și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

 

 1. Argument

Mesajul fundamental al Bisericii a fost dintotdeauna acela al chemării la sfințenie. Viața sfântului unește smerenia și delicatețea sufletului cu dorința de frumusețe veșnică, netrecătoare. Sfinții sunt tot ce are mai de preț ­Biserica Ortodoxă, pentru că prin viața lor ne sunt învățători, prin minunile pe care le fac ei sunt binefăcătorii noștri, ne ajută, ne vindecă și, mai presus, ei sunt mijlocitori pentru noi și ne ajută să ajungem la scopul vieții noastre – mântuirea. Mai cu seamă în acest an, când Biserica Ortodoxă Română omagiază persoanele vârstnice în viața Bisericii și a creștinului, avem datoria, cu toții, de a descoperi în viețile sfinților modele de dreaptă credință și dreaptă viețuire.

 

 1. Obiective

Proiectul își propune:

 • familiarizarea cu vieții sfinților;
 • argumentarea importanței sfinților canonizați în Biserica Ortodoxă Române, în planul vieții religioase, sociale și culturale;
 • facilitarea accesului tinerilor la informații din surse diverse despre sfinții canonizați în Biserica Ortodoxă Română;
 • identificarea unor dovezi sau semne ale sfințeniei;
 • descoperirea sfințeniei oamenilor plăcuți lui Dumnezeu, care au împlinit în viața lor voia Lui;
 • formarea deprinderii de a citi regulat din Viețile Sfinților;
 • identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice (literare și de dezvoltare a interesului pentru lectură și pentru creație literară), plastice (desen, fotografie), teologice, de comunicare și organizare;
 • stimularea creativității prin realizarea/redactarea unor creații artistice, plastice, literare sau teologice;
 • continuarea demersului cultural-educațional inițiat în anul 2016 de Arhiepiscopia Târgoviștei, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în toate liceele din municipiul Târgoviște, prin organizarea concursurilor școlare: Ieromonahul Macarie și excelența tipografică de la Târgoviște în secolele XVI-XVIII (2016); Diaconul Coresi – Voievod al limbii române și promotor al unității naționale (2017); Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918 (2018); Biserici și mănăstiri dâmbovițene (2019); Credință, educație și cultură în slujba comunității noastre locale – 500 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voievod Neagoe Basarab (2021) și Sfânta Scriptură – izvor al înțelepciunii și al inspirației (2022).
 • stimularea elevilor capabili de performanță, prin oferirea unor premii motivante.

 

 1. Condiții de participare

Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele a VII-a până la a XII-a, din școlile gimnaziale și liceele din municipiul Târgoviște și din orașele Pucioasa, Fieni, Moreni, Titu, Răcari și Găești.

Nu se percepe taxă de participare.

 

 1. Desfășurarea Concursului

7.1. Lansarea concursului

În perioada 9-13 octombrie, Arhiepiscopia Târgoviștei va posta pe site-ul eparhial regulamentul concursului, aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, și îl va transmite tuturor școlilor gimnaziale și liceelor din municipiul Târgoviște.

 

7.2. Înscrierea participanților

În perioada 16-23 octombrie, elevii care doresc să se înscrie la concurs vor informa profesorul de Religie care predă la clasă, și prin intermediul acestuia vor transmite către Arhiepiscopia Târgoviștei o cerere de înscriere.

 

7.3. Etapa pe școală

În perioada 24 octombrie – 13 noiembrie, elevii înscriși la concurs vor elabora, sub coordonarea profesorului de Religie / Limba și Literatura Română / Istorie / Geografie / Educație Plastică/Artistică un portofoliu de 8-10 pagini, format A4, TNR 12, la 1,5 rânduri, text (cel puțin 60% din economia portofoliului) și imagini.

Portofoliul va conține documentări (studii, eseuri, imagini, liste bibliografice etc.), adaptate la nivelul gimnazial/liceal, cu privire la Sfinți canonizați în Biserica Ortodoxă Română.

În data de 14 noiembrie va avea loc o primă evaluare a portofoliilor, în etapa pe școală, de către o comisie constituită la nivelul fiecărei școli (prin decizie internă emisă de directorul instituției de învățământ), formată din profesorul de Religie, un profesor de Limba și Literatura Română și un profesor de Istorie/Geografie.

Lucrările vor fi evaluate pe trei niveluri de studiu (clasele VII-VIII, clasele IX-X și clasele XI-XII), la etapa pe școală fiind selectate trei portofolii, câte unul (cel care a obținut punctajul maxim) pentru fiecare nivel de studiu.

Arhiepiscopia Târgoviștei va oferi diplome tuturor participanților, iar portofoliile câștigătoare, calificate la etapa finală, vor fi transmise de către profesorul de Religie, până la data de 15 noiembrie, directorului Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu menținea „Pentru concursul școlar eparhial – 2023”.

 

7.4. Etapa finală

În această etapă, vor fi evaluate portofoliile desemnate câștigătoare în etapa anterioară și se vor selecta primele trei portofolii din fiecare nivel de studiu.

Evaluarea se va desfășura în data de 16 noiembrie, la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, de către o comisie formată din:

 1. dr. Ionuț ILEANA – delegatul Arhiepiscopiei Târgoviștei – Președintele Comisiei;
 2. Alexandru MITRU – Inspector Școlar General Adjunct al ISJDB;
 3. prof. dr. Mihail Iulian STAN – Inspectorul de Religie din cadrul ISJDB;
 4. Anca IUGA – Inspector de Lb. Română în cadrul ISJDB;
 5. prof. dr. Marin BUGIULESCU – Directorul Seminarului Teologic din Târgoviște;
 6. Simona MIHAI – Președinte APR Dâmbovița și Inspector în cadrul ISJDB;
 7. Dna prof. Gabriela CATRINA – C.N.P. „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște.

Se vor acorda locurile I, II și III primelor portofolii de la fiecare nivel de studiu, și mențiuni tuturor celorlalte portofolii participante la etapa finală.

În data de 23 noiembrie, Arhiepiscopia Târgoviștei va acorda diplome și premii tuturor elevilor înscriși la concurs, într-un cadru festiv.

Diplomele vor fi semnate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon și de Inspectorul Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Pe diplome vor fi menționate și numele profesorilor coordonatori.

Toți profesorii implicați în proiect vor primi adeverințe de participare (coordonator/evaluator), emise de conducerea fiecărei școli, în baza deciziei interne la care s-a făcut referire mai sus.

Nu se admit contestații în urma evaluării portofoliilor.

Elevilor participanți nu le vor fi restituite portofoliile.

 

 1. Calendarul de desfășurare a Concursului
 • 9-13 octombrie – lansarea concursului,
 • 16-23 octombrie – înscrierea la concurs,
 • 24 octombrie – 13 noiembrie – alcătuirea portofoliilor,
 • 14 noiembrie – evaluarea portofoliilor – etapa pe școală,
 • 14-15 noiembrie – depunerea portofoliilor câștigătoare la Seminarul Teologic,
 • 16 noiembrie – evaluarea portofoliilor – etapa finală,
 • 23 noiembrie – festivitatea de premiere a tuturor participanților.

 

 1. Promovarea Concursului

Organizatorii vor mediatiza conceptul concursului pe site-ul Arhiepiscopiei Târgoviștei (www.arhiepiscopiatargovistei.ro), al Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște (https://seminarortodoxtargoviste.ro), și pe pagina de Facebook a Asociației Profesorilor de Religie-filiala Dâmbovița.

Cadrele didactice și elevii vor putea să-și exprime gândurile despre acest concurs într-un articol din revista Profesorilor de Religie din județul Dâmbovița – „Evlavia”.

 

 1. Coordonatorii proiectului

 

 • dr. Ionuț GHIBANU, Vicar Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 • dr. Marian PUIESCU, Consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 • dr. Ionuț ILEANA, Consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 • Adriana Magdalena TUDOSE, Inspector Școlar General al ISJDB
 • Alexandru MITRU, Inspector Școlar General Adjunct al ISJDB
 • prof. dr. Mihail STAN, Inspector de Religie în cadrul ISJDB
 • Simona MIHAI, Președinte APR Dâmbovița și Inspector în cadrul ISJDB
 • Anca IUGA, Inspector Școlar în cadrul ISJDB
 • prof. dr. Marin BUGIULESCU, Directorul Seminarului Teologic din Târgoviște